Data ja analytiikka

Tietopankki

Valtorissa oli tunnistettu tarve modernille data-alustalle, johon voidaan yhdistää dataa eri lähteistä ja hyödyntää sitä tehokkaasti esimerkiksi erilaisiin raportointitarpeisiin. ”Data Hub Design Sprint oli tehokas ja ketterä lähtö data-alustamme kehityshankkeelle. Nyt kun käyttötapaukset ja tavoitearkkitehtuuri on tarkennettu, on meidän helpompaa...

Moderni analytiikkaratkaisu tehostaa tiedon jakamista sekä lisää ymmärrystä eri ilmiöiden syy-seuraussuhteista raideliikenteessä.

CGI:n toteuttama palvelualusta tehostaa Metsädatan tiedonjakelua eri toimijoiden välillä, mullistaen metsätalouden toimintamallit juuriaan myöten.

Vakuutusalalla luontevat mahdollisuudet asiakkaiden kohtaamiseen ovat vähissä. Siksi LähiTapiola lähti etsimään uusia keinoja asiakaskokemuksen kehittämiseen dataan tukeutuen.

VR:lle toteutettu ratkaisu mahdollistaa häiriöidenhoitamisen niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta asiakkaiden matkaan ja että mahdollisimman iso osa ongelmista on ratkaistu jo ennen kuin asiakas astuu junaan.

Uudistimme Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestelmät ja toteutimme uusia palveluja sähköiseen asiointiin Trafi on liikenne- ja viestintäministeriön alainen liikenteen turvallisuusvirasto, joka vastaa mm. ajoneuvo- ja kuljettajatietojen ylläpidosta ja hallinnasta. Toiminnan ja palvelujen ytimessä on ajoneuvoliikennerekisteri ja sen ylläpitoon rakennettu Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä...

Raportoinnin tehostus tuo tulosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ryhdyttiin vuonna 2006 raportointijärjestelmän remonttiin. Sisäisen laskutuksen osion toteutus on jo tuonut säästöä ja kasvattanut kustannustietoisuutta. Suomen pohjoisimman yliopistollisen sairaanhoitopiirin alueella Oulu keskuksenaan on asukkaita noin 400 000. Erityisvastuualue mukaan luettuna PPSHP:n toiminta-alueella asuu...