Primary tabs

PERUSKOULUTUS

Koulutuksessa käydään läpi Titania Suunnittelu ja laskenta -sovelluksen peruskäyttö. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja tietää miten ohjelmalla voidaan laatia vahvistettu työvuorosuunnitelma ja syöttää toteumatiedot. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, kuinka päivittää oikeaoppisesti Titania-tietoja ja miten tiedot vaikuttavat ohjelman toimintaan. Osallistuja tietää kokonaisuuden niistä asioista, jotka tulee suunnitelman teossa ja toteuman syöttämisessä ottaa huomioon. Koulutuksessa tehdään useita käytännön harjoituksia, jotka tukevat työvuorosuunnitteluprosessia. 
 

TÄYDENNYSKOULUTUS

Koulutuksessa syvennetään osallistujan osaamista Titania Suunnittelu ja laskenta -ohjelmiston käytössä kertaamalla peruskäytön kulmakivet. Osallistujalle näytetään, kuinka ohjelmasta saadaan tukea resurssisuunnitteluun miehitystietojen avulla. Samalla perehdytään siihen, kuinka suunnitelmaan pystytään liittämään tehtävä- ja sijoituspaikka. Päivän aikana läpikäydään yleiset asiat, jotka on hyvä muistaa Titanian käytössä.

PÄÄKÄYTTÄJÄKOULUTUS

Koulutuksessa käydään läpi Titanian Suunnittelu ja laskenta -ohjelman toimintoja pääkäyttäjän näkökulmasta. Osallistuja tietää koulutuksen jälkeen pääkäyttäjän perustehtävät, perusteet Titanian asennuksesta ja versiopäivityksestä. Osallistuja tuntee pääperiaatteet ohjaustietojen toiminta- ja päivitysperiaatteista sekä niiden vaikutukset ohjelman toimintaan. Osallistuja tietää, mitä asioita hänen tulee ottaa huomioon käyttäjätunnusten hallinnassa ja kuinka järjestelmää voidaan hyödyntää tiedotuskanavana työvuorosuunnitelijoille. Koulutukseen osallistuja toimii tai tulee toimimaan organisaation Titania-pääkäyttäjänä ja osallistujalla on hyvä olla alustavaa Titania-ohjelmiston tuntemusta ja käyttötaitoa. Palvelusopimuksen mukainen neuvonta ja tukipalvelu edellyttää, että organisaation pääkäyttäjät on koulutettuja.

LISÄTIETOJA JA HINNAT

Pidämme kaikki koulutukset toistaiseksi etäkoulutuksina eli jos sinulla on akuuttia koulutustarvetta, ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

Peruskoulutus: 761,60 € (kaksi päivää)
Täydennyskoulutus: 476,00 
Pääkäyttäjäkoulutus: 476,00 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Lisätietoja: titania.info.fi@cgi.com

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä