Tutustu verkkokurssin sisältöön

Datan määrän kasvun myötä meillä on parempi ymmärrys myös työntekijöiden työkykyyn sekä -hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tämän kurssin myötä työkykyjohtamiseen ennakointi, yhteistyömallit ja vaikuttavuus tulevat sinulle tutuksi!

Järjestimme kevään 2021 aikana työkyvyn johtamisen teemalla useita tilaisuuksia. Ota työkykyjohtaminen kanssamme haltuun ja tule hakemaan uusia ideoita edelleen ajankohtaisilta webinaaritallenteilta!

Työkyvyn johtaminen epävarmassa ajassa

Ratkaisu21-tilaisuudessa haastattelimme työkykyjohtamisen asiantuntijoita, joilla on kattava kuva suomalaisten työkyvystä ja -hyvinvoinnista eri toimialoilla. Keskustelimme mm. koronan tuomasta epävarmuudesta, alati kehittyvien digitaalisten palveluiden vaikutuksesta ja jatkuvan oppimisen vaatimuksesta.

Lataa tallenne

 

Murtaako työn murros työntekijät ja työkyvyn - katse työkyvyn johtamiseen

CGI:n toteuttamassa Työn murroksen tutkimuksessa nousi esille työkykyjohtamiseen, työkykyriskeihin ja työkyvyn parantamiseen liittyviä teemoja. Miten työn murros on vaikuttanut työkykyyn? Miten työkykyä voidaan johtaa ja miten teknologia tukee työkyvyn johtamista? Keskusteluissa mukana Ilmarisen Tuija Määttä.

Lataa tallenne

 

Työkykyriskin varhainen tunnistaminen

Työkyvyn säilyttäminen on paitsi yksilön myös yhteiskunnan kannalta keskeinen asia, jolla turvataan yritysten ja organisaatioiden kilpailukyky, työurat ja yhteiskunnallinen hyvinvointi. Tervetuloa kuulemaan edistyneen analytiikan mahdollisuuksista tukea työkykyriskin tunnistamista!

Lataa tallenne

 

Webinaari: Työkyvyn tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen on tänä päivänä monien organisaatioiden kehittämiskohteena. Dataa on tarjolla aikaisempaa enemmän, mutta miten muodostaa siitä uutta ymmärrystä ja tuoda tieto käyttäjien saataville helposti ymmärrettävässä muodossa? Webinaarissa keskitymme työkykyjohtamisen kehittämiseen tietoa käyttäen. Tilaisuudessa on mukana keskustelemassa Eksoten Elina Antikainen.

Lataa tallenne

   

Webinaari: Lopputöidemme oppeja ketterästä projektijohtamisesta ja työkyvyn ekosysteemeistä

Asiakkaidemme prioriteetteja ovat sekä ketterä kehittäminen että erilaisten kumppaniekosysteemien muodostaminen. Tässä webinaarissa perehdytään siihen millaisia käytännön kokemuksia näistä aihepiireistä on ja kuinka toimintaa voidaan edelleen kehittää. 

Lataa tallenne

 

Työhyvinvoinnin alustaratkaisu ja ekosysteemit

Osa yrityksistä on jo toteuttanut itselleen alustaratkaisun, joka on muuttanut yrityksen toimintatapaa. Esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä meille kertoo Apteekkien Eläkekassa, joka on ensimmäisten joukossa lähtenyt yhtenäistämään apteekkien työhyvinvointitoimintoja, ja siitä syntyneen ymmärryksen jakamista. 

Lataa tallenne

Woman watching smart city webinar on her laptop