Destialle digitalisaatiossa on kyse valtavasta mahdollisuudesta parantaa tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä.

Digitalisaatio on Destialla konsernin strategiassa ja yksi tärkeimmistä panostuskohteista toimintaa kehitettäessä. Potentiaalia on todella paljon, sanoo Destian tietohallintojohtaja Jaana Saarela.

Nykyaikaisella tienrakennustyömaalla tehdään yhä paljon erilaista dokumentaatiota käsipelillä.

– Sähköistämme parhaillaan manuaaliprosesseja. Mobiilia datanhallintaa ja toiminnanohjausta kehitetään ja tuodaan hiljalleen työmaille. Haasteena on käytettävyys työmaaolosuhteissa. Päätelaitteen täytyy totella myös rukkasia sekä kestää kylmää ja märkää.

Valtaviin tietyömaaprojekteihin voi helposti liittyä tuhansia dokumentteja. Paitsi ihmisiltä, dataa tulee myös työkoneista.

– Kaikki dokumentit pitää arkistoida varmalla tavalla, koska meillä on velvoite säilyttää osaa niistä 10 vuotta. Jotta tässä onnistutaan, arkistoinnin pitää olla mahdollisimman helppoa.

Toiminnan monimuotoisuus luo Destian tietohallintojohtajalle haasteita. Yhtiö rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Nämä kaikki ovat toiminnanohjauksen kannalta hyvin erilaisia.

– Meillä on toistasataa toimipaikkaa ympäri Suomea. Työmaat eivät ole yksittäisiä koppeja, vaan usein kilometritolkulla tie- ja rataväyliä – ja kuitenkin niillä pitää olla toimivat peruspalvelut. Mobiilius pitää pystyä hyödyntämään ja palvelut tuottamaan heikoillakin yhteyksillä, Saarela sanoo.

 

Destian visiossa tulevaisuuden työmaalta kerätään tietoa laajasti ja mobiilisti.

 

Tulevaisuuden työmaa on mobiili

Automaatio näkyy jo työmailla mallipohjaisena tuotantona, jossa työkone pystyy automatisoimaan tiettyjä mittaustoimintoja hyvinkin tarkasti samalla kun se kaivaa. Käytössä on myös työmaahallinnan sovelluksia, joiden avulla voi seurata missä ja mitä kaivurit tekevät.

– Destia on mallipohjaisessa tuotannossa koko infra-alan edelläkävijä Suomessa, mutta muutkin toimijat kehittävät toimintaansa vauhdilla. Kehitys on niin nopeaa, että standardointi ei pysy perässä. Se on iso haaste niin sovellusten ja laitteiden kehittäjille kuin meillekin.

Destian visiossa tulevaisuuden työmaalta kerätään tietoa laajasti ja mobiilisti. Laitteet tuottavat anturitietoa ja työmaat myös hyödyntävät dataa itse. Data on hallittavissa ja kaikkialta käytettävissä pilvessä.

Saarelan mukaan työnjohto pystyy tulevaisuudessa etäohjaamaan työmaata, hyödyntämään dataa paremmin ja tarjoamaan rajapintoja ulospäin. Esimerkiksi asiakkaille ja viranomaisille tuotetaan jo runsaasti reaaliaikaista tietoa.

– Sidosryhmille voidaan jo nyt antaa suora näkymä työmaatilanteeseen. Jatkossa pystymme kaiken sen datan pohjalta myös analysoimaan työmaata entistä paremmin päätteeltä, Saarela sanoo.