Tampereella älyliikenneratkaisut tuottavat tietoa matkustajille ja pitävät bussit aikataulussa. Kokonaisuuden sydämenä toimii CGI:n reaaliaikainen infojärjestelmä.

Tampereen kaupunki on yksi älykkään joukkoliikenteen edelläkävijöistä, joka otti käyttöön henkilökohtaiset matkakortit jo 1990-luvun puolivälissä. Suunnannäyttäjän rooli on vahvistunut sitä seuranneiden älyliikennehankkeiden myötä.

– Pirkanmaalla on paljon alan yrityksiä, joiden aktiivisuus on kannustanut meitä eteenpäin. Viime vuosina älyliikenne on noussut korkealle myös Tampereen kaupungin strategiassa, sanoo joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita.

Digitaaliset ratkaisut ovat osoittautuneet sekä elinkeinopoliittisesti että joukkoliikenteen käytettävyyden kannalta hyväksi ratkaisuksi. Tuorein hanke on CGI:n palveluna toteutettu joukkoliikenteen reaaliaikainen informaatiojärjestelmä, joka toimii kattavana älyliikenteen sateenvarjona. Sen alla on mahdollista hyödyntää erilaisia ja toisiaan tukevia sähköisiä palveluja.

CGI:n valikoituminen informaatiojärjestelmän toimittajaksi tapahtui julkisen hankinnan kautta.

Taustajärjestelmän ja raportointityökalujen lisäksi CGI:n palvelu kattaa bussien sisänäytöt, aikataulunäytöt sekä tarvittavat mobiili- ja internet-ratkaisut. Tampereen kaupunki investoi itse ainoastaan pysäkkinäyttöihin. Periviidan mielestä avaimet käteen -periaatteella hankittu kokonaisuus on dynaaminen tapa toimia, joka mahdollistaa palvelun tehokkaan kehittämisen.

– Tällainen järjestelmä vaatii riittävästi asiantuntijuutta ja resursseja palvelun jatkuvaan parantamiseen ja sen ylläpitoon. Siksi emme lähteneet hankkimaan sitä erillisinä osina tai päättäneet vastata palvelusta itse, hän perustelee.

Pitävät aikataulut, pienemmät päästöt

Tampereella joukkoliikenteen käyttäjille on tarjolla muun muassa aikataulusovelluksia ja sähköinen reittiopas, jotka helpottavat matkan suunnittelemista. Navigaattorityyppinen älypuhelinsovellus mahdollistaa nopean reagoinnin tien päällä, mikäli matkasuunnitelmat muuttuvat yllättäen. Informaatiojärjestelmä palvelee joukkoliikenteen matkustajien lisäksi liikenteen ohjausta tarjoamalla dataa sekä liikennejärjestelyiden toiminnasta että niiden kehittämismahdollisuuksista. Järjestelmä tehostaa esimerkiksi joukkoliikenteen kokonaisliikennetilannetta liikennevaloetuuksien avulla. Nopeus ja parempi aikatauluvarmuus tuovat mukanaan merkittävää laadullista parannusta, josta hyötyvät niin joukkoliikenteen käyttäjät kuin Tampereen kaupunki. Sujuvammalla joukkoliikenteellä parannetaan myös kuljettajien työmukavuutta sekä vaikutetaan positiivisesti hiilidioksidipäästöjen määrään.

– Joukkoliikenteen käyttö helpottuu kun bussit kulkevat ajallaan. Myös koko tuotantoprosessi nopeutuu. Jos bussi pystyy liikennevaloetuisuuksien ansiosta ajamaan reitin viisi minuuttia normaalia nopeammin, tarkoittaa se pitkässä juoksussa saman palvelun tuottamista pienemmällä automäärällä, Periviita havainnollistaa.

Entistä joustavampaa liikkumista

Älyliikenteen kehittäminen koetaan Tampereella yhdeksi keinoksi kasvattaa joukkoliikenteen matkustajamääriä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi kaupunki aikoo jatkossakin tukeutua julkisen hankinnan kautta valikoituviin kumppaneihin, jotka ovat valmiita kehittämään kokonaisuutta edelleen.

– Uusien palvelujen käyttöönottoon sisältyy aina käytettävyyteen liittyviä riskejä. Toisaalta kaikki uuden kehittäminen vaatii valmiutta tietynlaiseen riskinottoon. Muuten haluttuja tuloksia ei synny, korostaa Periviita.

Pitkästä historiasta huolimatta Tampereen kaupungin visiossa älyliikenteen hyödyntämisessä ollaan vasta alkutaipaleella. Periviita näkee yhtenä pitkän tähtäimen kehityssuuntana MaaS-palveluiden (Mobility as a Service) yleistymisen. Niissä kaupunkilainen saa kuukausimaksua vastaan käyttöönsä halutun määrän esimerkiksi vuokra-auton käyttöä, taksipalveluja ja julkista liikennettä. Myös robottiautot sekä kerätyn informaation entistä tehokkaampi hyödyntäminen kuulostavat Periviidan mielestä tulevaisuuden kaupungilta.

– Ennustaminen on vaikeaa, sillä yleensä lyhyen tähtäimen kehitys yliarvioidaan ja pitkän tähtäimen aliarvioidaan. Odotamme kuitenkin innolla Tampereen tulevien vuosien älyliikenneprojekteja, hän sanoo.

Tampereen kaupunki ja CGI ovat sopineet infomonitorihankkeesta, jonka tarkoituksena on varustaa osa kaupungin linja-autoista tietoa, viihdettä ja uutisia välittävillä näytöillä. Laitteiden toivotaan kehittävän julkisen liikenteen rahoitusta houkuttelemalla mukaan kaupallisia mainostajia.