Vuoden vaihtuessa kysyimme Ratkaisu-tapahtuman pääkumppaneilta, mitä trendejä vuodelle 2020 on nähtävissä. Vastausten perusteella digitalisaatio, tekoäly ja datalla johtaminen nuotittavat myös alkanutta vuotta.

Kysymykset

1. Tänä vuonna Ratkaisu-tapahtuman ydintä ovat ymmärrys, oivallus ja näkemys. Mikä on tuorein ahaa-elämyksesi digitaalisuuden tuomasta muutosvoimasta?

2. Mikä on se vuoden 2020 kuumin aihe, johon kaikkien tulisi kiinnittää enemmän huomiota?

3. Vastuullisuus- ja ympäristökysymykset saavat yhä enemmän painoarvoa kaikissa sidosryhmissä. Kerro jokin esimerkki siitä, miten te pystytte auttamaan asiakkaita toimimaan paitsi tehokkaammin myös vastuullisemmin.

   

Michael Tevel, Global Account Manager, Hitachi Vantara

 1. Kun keskustelemme tietohallinto-, teknologia- ja digijohtajien (CIO, CTO, CDO) kanssa, esiin nousee ajatus siitä, ettei tärkeintä ole teknologiat tai työkalut tai edes käyttötapaukset, vaan

  Michael Tevel, Hitachi Vantara

  isot ideat. Asiakkaamme miettivät, mitä sellaista he voisivat tehdä, mikä auttaisi heitä erottautumaan muista. Hitachin kanssa halutaan tehdä yhteistyötä juuri sellaisten uusien ja mullistavien ideoiden parissa, jotka auttavat asiakkaitamme erottautumaan kilpailijoistaan – eikä pelkästään siinä, miten manuaalisia tehtäviä automatisoidaan. 

 2. Tekoäly. Ei niinkään robotiikka, vaan pikemminkin se, että tuodaan ketteryyttä ja automaatiota esimerkiksi konesalien modernisointiin, tiedonhallintaan (EIM, Enterprise Information Management) ja sovelluskehitykseen. Tuodaan tekoälyn ketteryys asiakkaiden prosesseihin ja ohjelmiin. Tekoälyn soveltaminen käytäntöön tulee yhä oleellisemmaksi vuonna 2020.
 3. Hitachi on yli sadan vuoden ajan pyrkinyt parantamaan maailmaa sosiaalisilla innovaatioilla, joissa yhdistämme teknologiaa ja sosiaalisen infrastruktuurin osaamistamme. Käytämme vuosittain neljä miljardia dollaria tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta voisimme ratkaista erilaisia ihmiskunnan ongelmia. Yhteiskehittäminen asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa saa lisää vauhtia Hitachi Vantaran digitaalisista ratkaisuista, palveluista ja teknologioista, joiden avulla datasta luodaan näkemystä ja innovaatioita.

 

Janne Tägtström, CTO, Cisco Finland & Baltics

 1. Datalla johtaminen on auttanut minua rakentamaan kokonaiskuvaa ja pureutumaan yksityiskohtiin, mikä on selvästi tuonut hyötyjä päätöksentekoon esimerkiksi resurssien

  Janne Tagerstorm, Cisco

  kohdentamisesta. Onhan meillä aikaisemminkin tietoa ollut, mutta se on ollut hajallaan. Yksi isoista ahaa-elämyksistä on tänä vuonna ollut se, kuinka data tuodaan yhteismitalliseen näkymään niin, että meillä kaikilla on sama näkemys siitä datasta, päätöksenteon välineistä ja niistä syistä, joiden takia me teemme asioita.

 2. Mielestäni nyt pitäisi kiinnittää huomiota organisaation reagointikykyyn ja muutosnopeuteen. Kuinka nopeasti organisaatiot pystyvät muuttamaan käytäntöjä, infrastruktuuria, arkkitehtuuria tai teknisiä ratkaisuja? Tällä hetkellä älyttömän hitaasti. Syitä on monia, mutta IT-infrassa se johtuu pitkälti siitä, että 2020-luvun haasteisiin pyritään vastaamaan manuaalisesti 30 vuotta vanhoilla työkaluilla. Tätä lähtisin organisaatioissa haastamaan.
 3. Kestävä kehitys on meille ydinarvo, ja siinä on kolme pilaria: ihmiset, yhteiskunta ja planeetta. Tavoitteenamme on vaikuttaa positiivisesti miljardiin ihmiseen vuoteen 2025 mennessä. Cisco sijoitti viime vuonna 400 miljoonaa euroa ja noin 400 000 työtuntia kestävän kehityksen hankkeisiin ja tapahtumiin. Tämä on nyt nörtteilyä, mutta kestävää kehitystä on sekin, että jos reitittimemme aikaisemmin kulutti 150 wattia energiaa, uudet laitteemme kuluttavat enää 10–60 wattia.

 

Jussi Tolvanen, toimitusjohtaja, Microsoft Oy

 1. Isoin ahaa-elämys on ollut nähdä, että kun asiakkaat ryhtyvät digitalisaatiohankkeisiin liiketoimintalähtöisesti, hyödyt joita he voivat saada nopeastikin ovat valtavia.

  Jussi Tolvanen, Microsoft

  Esimerkiksi Outokumpu digitalisoi Tornion terästehdastaan tavoitteenaan lisätä tuotantoa 100 000 tonnia, lyhentää toimitusaikoja ja parantaa laatua – samaan aikaan ja vain 18 kuukaudessa. Digitalisaatiota ei ole tässä mietitty teknologian kannalta, vaan on mietitty mitä halutaan saavuttaa: lisätä liikevaihtoa ja parantaa asiakaskokemusta pudottamalla toimitusaikaa ja vähentämällä virheitä. Sitä kautta saadaan samalla kustannussäästöjä ja tehokkuutta.

 2. Ennen kuin tekoälyä voi alkaa rakentaa ja teknologiasta saada hyötyjä ja vauhtia, data pitää saada yhteen paikkaan. Datasiilojen purkaminen ja datan keskittäminen on se kriittisin asia, jota kaikki asiakkaamme nyt miettivät. Samalla he pohtivat, miten rakentaa oma tulevaisuuden osaaminen teknologiassa ja tekoälyssä. Digitalisaatiossa kaikki lähtee datasta ja osaamisesta.
 3. Pilviteknologiassa on jo lähtökohtaisesti merkittävästi pienemmät päästöt kuin perinteisessä konesalitoiminnassa. Vielä isompi juttu on se, että meidän teknologioillamme työtä voi tehdä mistä vaan, mikä vähentää rajusti autolla tai julkisella liikenteellä tehtäviä työmatkoja. Sitäkin isompi juttu on, että videoneuvottelujen avulla vältetään valtava määrä ulkomaan lentomatkoja. Säästetään niin aikaa kuin ympäristöäkin.

Teksti Antti Kirves 

Lue lisää Ratkaisu-artikkeleita täältä.