Mistä Kuntatiedossa on kyse?

 

Vuodesta 2021 eteenpäin kuntien ja kuntayhtymien on toimitettava taloustilastot eli tilinpäätös-, talousarvio- ja muut taloustiedot XBRL (eXtensible Business Reporting Language) -muodossa Valtiokonttorille, kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun. Tämä tarkoittaa Tilastokeskuksen lomaketiedonkeruun loppumista.

 

Tietoja voidaan lähettää liitetiedostoina web-palvelun kautta joko XBRL tai CSV -muodossa tai käyttää Excel-pohjaista hieman nykyistä tiedonkeruutapaa muistuttavaa toiminnallisuutta. Valtiokonttori on esittänyt toiveen siitä, että tiedot toimitetaan rajapintasiirtona XBRL-muodossa. Talousraporttien määrämuotoinen lähettäminen edellyttää muutoksia kuntien raportointijärjestelmiin sekä raportointiin kehitettyjen AURA-suositusten käyttöönottoa. Näitä ovat mm. AURA-tililuettelo, kustannuslaskenta, talousarvio ja -suunnitelma, palveluluokitus ja sektoriluokitus sekä XBRL-taksonomia. Jatkossa siis suosituksista standardeiksi muuttuvat AURA-luokitukset tulevat muodostamaan yhteisen tason, jota kaikkien kuntien ja kuntayhtymien tulee noudattaa ulkoisessa raportoinnissa.

 

Taloustiedon raportointikoodiston ja XBRL-taksonomioiden ylläpitovastuu on Valtiokonttorilla:

 • Taloustiedon viranomaisraportointiin liittyvän raportointikoodiston ja XBRL-taksonomioiden ylläpitovastuu on siirtynyt Suomen taloushallintoliitolta Valtiokonttorille
 • Taloustietoja vastaanottavat jatkossa digitaalisesti Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Tilastokeskus
 • Raportointikoodistoa ja XBRL-taksonomioita on tarkoitus ylläpitää jatkossa yhteentoimiva.suomi.fi-palvelussa. Valtiokonttori tulee aktivoimaan yrityksiä taloustiedon digitaaliseen viranomaisraportointiin.

 

Valtion tietopalveluprojekti koostuu seuraavista osa-alueista: taloustietojen siirtopalvelusta, hyväksyntäpalvelusta, rekisteripalvelusta ja raportointipalvelusta. Alla tarkemmat kuvaukset näistä palveluista:

 1. XBRL-muotoisen datan vastaanotto tapahtuu Taloustietojen siirtopalvelun kautta.
  a. Siirtopalvelun kylkeen on rakennettu CSV-muunnin, joka mahdollistaa myös CSV-muotoisen datan lähettämisen palveluun. Muunnin muuntaa CSV-tiedoston XBRL-muotoon.
 2. Siirtopalvelusta talousaineisto siirtyy Hyväksyntäpalveluun.
  a. Hyväksyntäpalvelun perimmäinen tarkoitus on olla paikkana, jossa kunnan/maakunnan edustaja käy toteamassa ja hyväksymässä toimittamansa talousaineiston oikeellisuuden. Testiaineistoa lähettäneet pääsevät tarkastelemaan lähettämänsä aineiston sisältöä mm. raporttimuodossa. Kun projekti etenee, Hyväksyntäpalveluun tuodaan lisää toiminnallisuuksia, mm. tiedoille tehtävät tarkastukset virheilmoituksineen täsmentyvät ja edellä mainittujen tarkastusten tuloksia on mahdollisuus läpikäymisen lisäksi myös kommentoida.
 3. Hyväksyntäpalvelusta tiedot siirtyvät tietovarastoon (Rekisteripalveluun), joka sisältää tarkastetut ja hyväksytyt taloustiedot. 
  a. Rekisteripalveluun avataan avoin rajapinta, jota kautta tilinpäätöstiedot lisäerittelyineen ovat hyödynnettävissä yhteisestä raportointiympäristöstä.
 4. Varsinaisen kuntien ja maakuntien taloustietojen raportointi hoidetaan Raportointipalvelun kautta. Raportointipalvelu mahdollistaa taloustietojen julkaisemisen, raportoinnin ja analysoinnin.

 

Lue muista muutoksista Pro Economican marraskuun uutiskirjeestä.