Yritysvastuu

Tietopankki

Kaikki kolme kuukautta kestäneestä Cloud Talent -ohjelmasta valmistuneet palkattiin CGI:lle koulutusohjelman päätteeksi. Ohjelma on yksi toimenpiteistä, joilla CGI vastaa pilvipalveluiden kysynnän kasvusta johtuvaan osaajapulaan.

Kansainvälisten yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis on myöntänyt IT-palveluyhtiö CGI:lle Platinum-tason luokituksen työstä, jota CGI tekee ympäristövastuun, työelämäkäytäntöjen, ihmisoikeuksien, toiminnan eettisyyden ja kestävien hankintakäytäntöjen alueilla – konkreettisesti ja mitattavasti.

Suomessa kaikki datakeskukset käyttävät vain uusiutuvaa energiaa ja henkilöstön oikeus käyttää työaikaa hyväntekeväisyyteen sisällytettiin työehtosopimukseen.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt CGI:n viidelle ratkaisulle Avainlippu-merkin osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Avainlipun ovat saaneet CGI Kuntapulssi, Pro Economica Premium, SiiriNet, CGI VIRTA ja Depositor360 -ratkaisut, joita kehitetään pääosin Suomessa. Avainlippu kertoo yhdellä silmäyksellä asiakkaille, että sitä kantava tuote...

IT-palveluyhtiö CGI on tänä vuonna Helsinki Priden virallinen kumppani. CGI järjestää osana Pride-viikon ohjelmaa oman tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen keskittyvän radiolähetyksen, jonka juontavat toimittajat Susani Mahadura ja Olli-Pekka Kursi.

IT-palveluyhtiö CGI on julkistanut vuoden 2020 yritysvastuuraporttinsa, jossa kerrotaan yhtiön edistymisestä yritysvastuuasioissa. Raportissa esitetään myös CGI:n tavoite saavuttaa hiilineutraalius globaalisti vuoteen 2030 mennessä yhtiön suorien ja välillisten päästöjen osalta.

Pilviteknologioiden hyödyntäminen kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Kehityksen kääntöpuolena on yhä suurempi puute osaavasta työvoimasta. Tätä ongelmaa helpottaakseen IT-palveluyhtiö CGI on käynnistänyt koulutusohjelman työvoimapulan helpottamiseksi ja osaamispääoman kasvattamiseksi kouluttamalla satoja uusia pilviosaajia.

CGI Suomi on sukupuolten välisessä tasa-arvossa IT-alan kärkeä, sillä jo lähes 40 prosenttia yhtiön henkilöstöstä on naisia, mikä on yli alan keskiarvon. CGI edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa entisestään muun muassa kasvattamalla naisten osuutta henkilöstöstä kahdella prosentilla vuosittain sekä ylläpitämällä tasa-arvoista...

Loimme LUMA-etäkoulun poikkeuksellisen tilanteen vuoksi keväällä 2020, sillä halusimme tuoda mielekkäitä tehtäviä helpottamaan etätyön ja lastenhoidon tasapainottamista. Nyt LUMA-etäkoulu on ehdolla eEemeli-kilpailun Merkittävä oppimisen teko -sarjassa. Oppimisen ala on joutunut viimeisen vuoden aikana ennennäkemättömään mullistukseen. Samalla opetuksen ammattilaiset ovat venyneet...