Paikkatieto

Tietopankki

Väylävirasto on valinnut CGI:n kansallisen Digiroad-alustan operaattoripalvelujen toimittajaksi.

CGI on mukana yhteistyökumppanina YK:n kansainvälisessä World Challenge Finland 2018 -kilpailussa, jossa ideoidaan satelliittien ja lennokkien tuottamaa avointa dataa hyödyntäviä, kestävää kehitystä tukevia sovelluksia ja palveluita.

21.06.2018 Metsäkustannus Oy on ostanut CGI Suomi Oy:ltä Karttakeskuksen pääasiassa kuluttajille suunnatut kustannus-, kartta- ja paikkatietoaineistoliiketoiminnat. Myös Karttakeskus-brändi siirtyy uudelle omistajalle. Ostettavan kokonaisuuden liikevaihto on noin 2,2 miljoonaa euroa, ja se siirtyy osaksi Tapio-konsernin medialiiketoimintaa 1.7.2018. Kaupan kohteena oleva Karttakeskus julkaisee...

10.02.2018 Euroopan avaruusjärjestö ESA julkisti avaavansa Incubation Centre -yrityshautomon Suomeen Slush tapahtumassa. CGI on mukana jalostamassa avaruusalaan liittyviä liiketoimintaideoita.

10.02.2018 Loisto Mariner on Suomen meri- ja järvialueilla liikkuville veneilijöille tarkoitettu helppokäyttöinen navigointisovellus, joka toimii sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmissä. Sovelluksen suunnittelussa on ollut mukana veneilyn asiantuntijoita sekä Karttakeskuksen omassa tuotekehitystiimissä että avustaneessa testiryhmässä.

31.10.2017 Koko Suomen kattava joukkoliikenteen reaaliaikainen reittiopas on askeleen lähempänä toteutumistaan. Liikennevirasto selvitti IT-palveluyhtiö CGI:n kanssa, miten kaupunkien reaaliaikadatan tuottamis- ja tiedonvälitysprosesseja kannattaa kehittää sekä millaisilla reunaehdoilla joukkoliikenteen kilpailutukset on parasta hoitaa. Selvitys perustui pilottiprojektiin, jossa laajennettiin Digitransit-alustaa käyttämään joukkoliikenteen reaaliaikaista...

23.02.2017 IT-palveluyritys CGI:n Future Talent -tiimi valittiin voittajaksi Tampereen kaupungin joukkoliikenteen hackathonissa, jossa keskityttiin infojärjestelmiin ja palvelukokemuksen kehittämiseen. Kilpailun voitto saavutettiin Matkaopas-nimisellä konseptilla, joka yhdistää hajanaiset joukkoliikenteen sähköiset palvelut yhtenäiseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi. Tampereen kaupunki aikoo uudistaa joukkoliikenteensä informaatiojärjestelmiä tulevina vuosina...

09.11.2016 Forum Virium Helsinki ja kansainvälinen IT-palveluyhtiö CGI ovat sopineet yhteistyön aloittamisesta uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseksi Helsingille ja sen asukkaille. Forum Virium Helsingin tehtävänä on edesauttaa innovaatioiden syntyä ja käytännön pilotointia kaupunkilaisten arkiympäristössä. Tätä työtä Helsingin kaupungin omistama innovaatioyhtiö tekee yhteistyössä...

20.10.2016 IT-palveluyhtiö CGI alkaa kehittää hyötysovelluksia Microsoft HoloLens -teknologialle, yhtenä ensimmäisistä yrityksistä Euroopassa. Lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) ratkaisujen toteuttamiseen CGI on kehittänyt oman HoloTagger-nimisen alustan. Koska kaikkia uuden teknologian hyödyntämismahdollisuuksia ei voi tuntea ennalta, CGI kehittää lisätyn todellisuuden sovellutuksia innovaatioprojekteissa...