Kunnat

Tietopankki

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Tämän saavutuksen taustalla on useiden vuosien määrätietoinen ympäristötyö, jossa onnistuminen on edellyttänyt tietojohtamista sekä erilaisten verkostojen hyödyntämistä. Lahti on muun muassa lanseerannut ensimmäisenä kaupunkina maailmassa henkilökohtaisen päästökauppasovelluksen. Kyseinen innovaatio laskee käyttäjälleen viikoittaisen päästöbudjetin ja kannustaa...

CGI on nimittänyt Sami Sulkon kaupunki- ja kuntatoimialan palveluista ja liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. CGI:lle Sulkko siirtyi Riihimäen kaupunginjohtajan tehtävästä.

CGI on kehittänyt yhteistyössä suomalaisten kuntien kanssa uudenlaisen Kuntapulssi-nimisen ratkaisun, joka tuottaa ajantasaista tilannekuvaa kuntien ja kaupunkien ydintiedoista. Sen ansiosta kunnat ja kaupungit pystyvät kohdentamaan palvelutuotantoaan sekä reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin aiempaa nopeammin ja tuloksellisemmin.

Turun kaupunki on valinnut CGI:n Smart City -kehittämisen asiantuntijakumppanikseen. Smart and Wise Turku -hankkeen avulla kaupunki edistää sekä asukkaidensa hyvinvointia että parantaa kaupungin kilpailukykyä ja oman toiminnan tuottavuutta.

CGI toteuttaa ostotarjouksensa Acandon osakkeenomistajille, jotka ovat tarjonneet ostettavaksi yli 93 % osakkeista. Yhdistymisen myötä CGI:hin liittyy yli 2 100 asiantuntijaa viidessä eri maassa, joista suurimpia ovat Ruotsi, Norja ja Saksa. Niiden lisäksi Acandolla on liiketoimintaa ja henkilöstöä myös Suomessa...

16.02.2018 Helsingin yliopisto on päivittänyt taloushallinnon järjestelmäympäristönsä uuden sukupolven SAP S/4HANAn. Kyseessä on Suomen ensimmäinen SAP S/4HANA -toimitus julkishallinnon puolella. Hankkeen suunnittelusta ja läpiviennistä vastasi CGI.

27.02.2017 CGI:n ja Aalto-yliopiston tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurkeittiöiden ruokahävikkiä voidaan pienentää merkittävästi digitaalisten työkalujen avulla.

26.01.2017 Tampereen kaupunki ja kansainvälinen IT-palveluyhtiö CGI ovat sopineet yhteistyön syventämisestä Tampereen digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Uuden sopimuksen myötä yhteistyö laajenee Smart Tampere -ohjelmaan, jolla kehitetään Tampereen alueen talouskasvua ja palveluja. Smart Tampere -ohjelma rakentaa Tampereesta kansainvälisesti tunnettua älykästä kaupunkia, jossa yritykset...

09.11.2016 Forum Virium Helsinki ja kansainvälinen IT-palveluyhtiö CGI ovat sopineet yhteistyön aloittamisesta uusien digitaalisten palvelujen kehittämiseksi Helsingille ja sen asukkaille. Forum Virium Helsingin tehtävänä on edesauttaa innovaatioiden syntyä ja käytännön pilotointia kaupunkilaisten arkiympäristössä. Tätä työtä Helsingin kaupungin omistama innovaatioyhtiö tekee yhteistyössä...