Data ja analytiikka

Tietopankki

Helsingin seudun liikenne HSL lähtee parantamaan joukkoliikenteen asiakaspalvelua kehittämällä datanhallintaa ja hyödyntämällä edistynyttä analytiikkaa. Matkustajille uuden teknologian hyödyntäminen tulee näkymään muun muassa paremmin palvelevana asiakasviestintänä.

CGI on kehittänyt yhteistyössä suomalaisten kuntien kanssa uudenlaisen Kuntapulssi-nimisen ratkaisun, joka tuottaa ajantasaista tilannekuvaa kuntien ja kaupunkien ydintiedoista. Sen ansiosta kunnat ja kaupungit pystyvät kohdentamaan palvelutuotantoaan sekä reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin aiempaa nopeammin ja tuloksellisemmin.

CGI ja terveydenhuollon teknologiaan erikoistunut Marand ovat sopineet yhteistyön laajentamisesta Suomeen. CGI:n Suomeen tuoma, avoimen tietomallin data-alusta mahdollistaa keskeisen sote-palvelujen pullonkaulan korjaamisen. Jatkossa eri palveluntuottajien välistä asiakas- ja potilastietoa on mahdollisuus hyödyntää aiempaa helpommin ja edullisemmin.

25.06.2018 HUS ottaa käyttöön CGI:n toimittaman puheentunnistusratkaisun. Kehitysloikka näyttää suuntaa koko sote-sektorille tuottavuusparannusten ja kustannussäästöjen saavuttamisessa uuden digiteknologian ja keinoälyn avulla.

14.06.2018 IT-palveluyhtiö CGI ja Työterveys Virta, oululainen työterveyden palveluyritys, valjastivat edistyneen analytiikan ja koneälyn yli 24 000 ihmisen työkyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseen. Jatkossa työkyvyttömyysriski on tunnistettavissa yli 90 % varmuudella, säästäen vuosittain useita satoja henkilötyöpäiviä. Ratkaisu on hyödynnettävissä myös laajemmin soten...

10.02.2018 Euroopan avaruusjärjestö ESA julkisti avaavansa Incubation Centre -yrityshautomon Suomeen Slush tapahtumassa. CGI on mukana jalostamassa avaruusalaan liittyviä liiketoimintaideoita.

24.01.2018 Pilvipalveluanalytiikkaan erikoistunut Bigdatapump Oy on nyt nimeltään CGI Advanced Analytics Solutions. Toiminta jatkuu omana liiketoimintayksikkönä, jossa startup-henkisyys yhdistyy kansainvälisen mittakaavan jatkuviin palveluihin.

31.10.2017 Koko Suomen kattava joukkoliikenteen reaaliaikainen reittiopas on askeleen lähempänä toteutumistaan. Liikennevirasto selvitti IT-palveluyhtiö CGI:n kanssa, miten kaupunkien reaaliaikadatan tuottamis- ja tiedonvälitysprosesseja kannattaa kehittää sekä millaisilla reunaehdoilla joukkoliikenteen kilpailutukset on parasta hoitaa. Selvitys perustui pilottiprojektiin, jossa laajennettiin Digitransit-alustaa käyttämään joukkoliikenteen reaaliaikaista...

02.10.2017 IT-palveluyhtiö CGI toteuttaa ostotarjouksensa yli 94 %:n osuudella Affecton osakkeista ja äänistä sekä käynnistää vähemmistöosakkaiden lunastusmenettelyn. Tämän myötä CGI ja Affecto aloittavat myös liiketoimintojen yhdistämisen. ”Sanotaan, että data on uusi öljy, koska maailma toimii yhä enemmän dataan perustuen. Eri toimialojen...