Elinvoimaisen kunnan sisvistystoimi ja varhaiskasvatus

Tulevaisuuden kuntien elinvoimaisuus perustuu jatkossa kunnan kykyyn tuottaa ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluja. Sivistystoimessa ja varhaiskasvatuksessa se tarkoittaa lasten, nuorten ja vanhempien arjen sujuvoittamista niin, että varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat sellaisen jatkumon, joka täyttää kunnan sivistystoimelle ja varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet ja tukee lasten ja nuorten kasvua sekä aikuisten vanhemmuutta. Yhdessä eri toimijoiden kanssa rakennetussa sivistystoimen ekosysteemin ytimessä ovat varhaiskasvatus ja oppilashallinto, jotka tukevat arkea ja elinkaarta vauvasta toisen asteen opiskelijaksi.

Poika kiipeilytelineessä.

Lapsen parhaaksi

Kehittämämme CGI Vesa on roolipohjainen varhaiskasvatuksen palvelu, jossa yhdistyvät varhaiskasvatuksen ja kodin arkipäivä. Suunnittelun keskeisin lähtökohta on lapsen yksilöllisten tarpeiden ja kehityksen tukeminen sujuvasti ja saumattomasti. CGI Vesan on toimii saumattomasti pilvipalveluna ja on kätevästi laajennettavissa oleva modulaarinen kokonaistoiminnanohjausjärjestelmä. 

Lue lisää Vesasta

Perhe pyöräilyretkellä.

Varhaiskasvatuksen palvelumme

Voit lukea lisää CGI Vesa -palvelustamme ja tutustua Vesalla saavutettaviin hyötyihin vanhempana ja varhaiskasvatuksen ammattilaisena. (Toimii Chrome- ja Firefox-selaimilla). Käyttöliittymä on kaikille sama ja käyttökokemus roolinmukainen. CGI Vesa toimii laiteriippumattomasti.

Siirry CGI Vesa -palveluun

CGI Vesa

CGI kasvatuksen kumppanina

Me CGI:llä toimimme asiakkaidemme arjessa yhteiskuntavastuullisena kasvatuksen kumppanina palveluja tarjoavien kuntien kanssa – tavoitteena sujuva arki lapsen ja nuoren parhaaksi.

 

Tutustu palveluihimme
Lue lisää tuoteratkaisuistamme