Mitä on LEGO® SERIOUS PLAY®?

LEGO® SERIOUS PLAY® eli LSP-menetelmä on alun perin aikuisille kehitetty kommunikaatio ja ogelmanratkaisun menetelmä, joka pohjautuu luovaan ajatteluun ja ihmisten potentiaalin esiintuomiseen ”käsillä ajattelun” avulla.

Kyseessä on aina fasilitoitu tilanne, jossa vastataan esitettyihin kysymyksiin rakentamalla LEGO-palikoista jonkinlainen rakennelma. Se ei ole ohjeiden mukaan rakentamista vaan rakennetaan näkyväksi käsillä se, mitä aivot ajattelevat. Rakentamisen jälkeen jokainen osallistuja kertoo tarinan omasta rakennelmastaan. Yhdessä fasilitoijan kanssa voidaan reflektoida, mitä merkityksiä rakennelmasta nousee esille.

 

LEGO® SERIOUS PLAY® varhaiskasvatuksessa

LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmä on erityisen otollinen myös varhaiskasvatuksessa hyödynnettäväksi. CGI:n varhaiskasvatuksen tiimi järjestää Tarinapalikat & Unelmien päivä -työpajoja, joiden tavoitteena on lapsen osallisuuden kasvattaminen varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisessä. Työpajoissa pyrimme leikin keinoin nostamaan lasten ajatuksia esiin heitä koskevissa asioissa. 

Lapsen äänen kuuleminen ja osallisuus ovat erittäin tärkeitä, myös varhaiskasvatuslakiin kirjattuja asioita. Työpajan tavoitteena on kokeilla uutta menetelmää tuon tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Tarinapalikat & Unelmien päivä -työpajat 

Tarinapalikat & Unelmien päivä -työpajassa käytetään LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmää. Työpajan tarkoituksena on kartoittaa lasten ajatuksia päiväkodista ja sen toiminnan kehittämisestä Lego-rakennelmien ja mallien avulla.

Työpajoissa lapsille kerrotaan tarina, johon liittyy rakennustehtäviä. Jokainen lapsi rakentaa oman rakennelmansa ja kertoo siitä yhteisesti kaikille. Yksi tärkeä pelisääntö työpajoissa on sellainen, että jokainen saa kertoa tarinansa omalla tavallaan ja tarinat ovat yhtä tärkeitä kaikki!

Työpajat koostuvat kahdesta aamupäivän tuokiosta, jotka pidetään päiväkodin omissa tiloissa. Aikaa työpajalle on varattu 9 – 11 välisenä aikana. Työpajoissa on kerrallaan 12 lasta. Voimme olla samassa tilassa kaikki tai jakaa ryhmä puoliksi 6+6 pienryhmiin.

Työpajoja fasilitoi kaksi varhaiskasvatuksen tiimin työntekijää. Toinen on palvelumuotoilija ja toinen varhaiskasvatuksen opettaja. Ennen työpajoja pidetään virtuaalisesti suunnittelupalaveri, jossa käymme läpi ennalta käytännön asioita ja luovutamme huoltajille jaettavat tiedotteet ja lupalaput päiväkodin käyttöön. Suunnittelupalaverissa käydään lyhyesti läpi LEGO® SERIOUS PLAY® - menetelmä ja päiväkoti saa siitä kirjallisen kuvauksen.

Kuvituskuva: Lego Serious Play -työpajassa tehtyjä rakennelmia

Työpajoissa ei kerätä mitään tietoa lapsista, ainoastaan heidän kertomat tarinat otetaan talteen. Valokuvausta tehdään vain rakennetuista tehtävistä, ei lapsesta, joka on rakentanut sen. Lapsen osallistumisesta työpajaan pyydetään lupa erillisellä lupakyselyllä. Toivomme, että kaikki ryhmän lapset saisivat osallistua. Näin voisimme yhdessä edistää lapsen äänen kuulemista hänelle tärkeissä asioissa.

Työpajojen jälkeen pidämme palautepalaverin, jossa käymme läpi palautteita pajoista sekä luovutamme loppuraportin päiväkodille.

 

LEGO® SERIOUS PLAY® -työpajoja myös aikuisille

LSP-menetelmän käytön ei tarvitse rajoittua ainoastaan lasten kanssa toimiseen, vaan voimme hyödyntää sitä myös henkilöstön kanssa pidettävissä työpajoissa. Menetelmä on alun perin kehitetty aikuisille ja sitä käytetään monesti esimerkiksi tiimin työn tai tiimin toiminnan kehittämiseen.

LEGO® SERIOUS PLAY® on menetelmä, joka auttaa:

 • murtamaan tavanomaista ajattelua
 • rakentamaan uudenlaista ajattelua
 • rakentamaan luovuutta
 • lisäämään ”vakavaa” hauskuutta
 • menetelmässä on kyse tarinoista, ei vain malleista

 

Palautteita pidetystä LEGO® SERIOUS PLAY® -työpajasta:

 • Kokonaisuudessaan hyvä paketti 
 • Menetelmä sopii mainiosti varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuuden vahvistamiseen ja tukemiseen
 • Uusia puolia useammastakin lapsesta: yleensä puhuu ja kertoo paljon, nyt vähäsanaista. Jos tekisi enemmän tällaista, niin harjaantuisi varsinkin tutun aikuisen kanssa
 • Menetelmää voidaan soveltaa erilaisiin tilanteisiin ja se on varioitavissa eri-ikäisten lasten ja aikuisten tarpeisiin
 • Palautekirje oli herättänyt keskustelua ja uusia ideoita unelmien päiväkodista esim. liukumäestä 
 • Menetelmä herättää sitä enemmän kiinnostusta mitä enemmän siihen tutustuu