Muutoksesta selviytyminen vaatii hyvää johtamista

Nykytilanne on muovannut työn tekemistä uudelle tasolle. Johtamisen merkitys korostuu entisestään sekä uusia tapoja ja toimintamalleja pyritään luomaan jatkuvasti. Tärkeäksi muodostuu oman organisaation työntekijöiden tunteminen ja heille tärkeiden asioiden ymmärtäminen. Se antaa suomalaiselle työelämälle hyvän lähtökohdan lähteä rakentamaan hyvää johtamista, jossa yksilön johtamisen merkitys korostuu.

CGI:n toteuttamassa Työn murroksen tutkimuksessa nousi esille viisi työntekijäryhmää heidän painotuksistaan teknologian ja ihmissuhteiden välillä ja toisaalta sen välillä kokevatko he yksilön vai organisaation olevan vastuussa työn murroksesta selviytymisessä.

Seuraavien viikkojen aikana voit selvittää suhtautumisesi työn murrokseen hauskan pelin avulla. Arvomme osallistujien kesken kolme 15 € Wolt-lahjakorttia.

Selvitä suhtautumisesi työn murrokseen tästä