Primary tabs

    Typescript toteutus ei vaadi 30% enemmän koodia kuin Javascript vaan usein reilusti vähemmän. Tyypityshän on TS:ssä kokonaan valinnaista. TS tarjoaa myös enemmän kielen rakenteita käytettäväksi jolloin rivejä tulee vähemmän kun niitä osaa käyttää. Tuottavuus kasvaa IDE:ä käytettäessä siinä että koodin täydennys ja virheenkorjaus toimii paremmin tyypitysten ansiosta. TS korjaa myös monia Javascriptin "hölmöyksiä".

    Submitted by Tuomas Piispanen on 05.04.2017

    Comment editor

    • No HTML tags allowed.
    • Lines and paragraphs break automatically.