Primary tabs

    Luontomatkailuyrittäjänä kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen toiminnassani on itsestäänselvyys. Verkostoituminen muiden alueen yritysten kanssa ja heidän tuotteidensa ja palveluidensa käyttäminen on toimintani kannalta olennaista. Suosin tarjoiluissa lähiruokaa ja ruokahävikki on retkiruokailuissa minimoitu. Kaikki syntyvä jäte kierrätetään. Liikkuminen luonnossa tapahtuu omaa lihasvoimaa käyttämällä ja suunnittelen ohjelmien toteutuspaikat siten, että saapuminen julkisilla kulkuvälineillä on mahdollista.

    Submitted by Anonymous on 15.04.2021

    Comment editor

    • No HTML tags allowed.
    • Lines and paragraphs break automatically.