Primary tabs

    Etätyöt pitäisi mahdollistaa ja normalisoida laajemmin. Vanhat asenteet pitäisi tuulettaa ja opetella luottamaan ja johtamaan työntekijöitä etänä. Digitalisaatio mahdollistaa lähes kaikki tapaamiset virtuaalisesti. Näin vähennetään liikenteestä aiheutunutta kuormaa ja kustannuksia ja digitaaliset ratkaisut vähentävät esim. paperin yms. käyttöä.

    Submitted by Anonymous on 29.03.2021

    Comment editor

    • No HTML tags allowed.
    • Lines and paragraphs break automatically.