Primary tabs

Oulun yliopistossa tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoilla esteetön opiskelu

Pappi, LUKKARI, talonpoika vai kuppari?

Apuna oman opintosuunnitelman rakentamisessa on sähköinen lukujärjestys Lukkari.

Yliopisto-opiskelijalle uuden lukuvuoden aloitus on mahdollisuuksia täynnä ja kurssitarjontaa paljon saatavilla, sekä pakollisia että valinnaisia. Tarjonnan määrä voi olla myös melkoinen viidakko ja omien kurssien hallinta haastavaa. Oulun yliopistossa oman opintosuunnitelman rakentamisessa apuna toimii sähköinen lukujärjestys, Lukkari.

Lukkarin käyttäjälle tarjoamat kurssit pohjautuvat opiskelijan aiemmin tekemään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, HOPSiin. Sen avulla Lukkari ehdottaa opiskelijarekisteristä kyseiselle opiskelijalle sopivia kursseja ja tietoa tutkintorakenteen kokonaisvaatimuksista. Lukkari kertoo myös kurssien ajankohdat, opettajat, ilmoittautumisajankohdat ja kuinka paljon opintopisteitä kurssista kertyy. Järjestelmä myös muistuttaa kursseille ilmoittautumisista sekä ilmoittaa mahdollisista muutoksista. Lukkarin taustalla on tavoite mahdollistaa opiskelujen suorittaminen mahdollisimman esteettömästi eli suorittaa kurssit silloin, kun se parhaiten sopii opiskelijan omaan aikatauluun. Lukkarilla on vaikutuksensa myös yliopiston tuloksellisuuteen pyrkivissä tavoitteissa: kun opiskelijat saavat opintonsa suoritettua vaivattomasti ja tavoiteajassa, myös yliopistossa opiskelijoiden vaihtuvuus ja siirtyminen työelämään nopeutuvat.

CGI on tehnyt Oulun yliopiston kanssa yhteistyötä vuosien ajan useissa eri projekteissa

Lukkarin osalta kaksivaiheisen kilpailutuksen jälkeen yhdessä luotiin vaatimusmäärittely sekä vuoden 2011 lopussa määrittely järjestelmän toteutuksesta.

– Molemmissa vaiheissa hyödynsimme ketterän kehityksen menetelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisuuden sisältä toimitimme osakokonaisuuksia asiakkaalle lyhyemmässä aikataulussa käyttöön. Menetelmä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa osakokonaisuuksien varhaisemman testaamisen, jolloin myös kehittämistoimiin voidaan ryhtyä nopeammin, liiketoimintapäällikkö Minna Nieminen CGI:stä selventää.

Lukkari on toiminnaltaan kausipainotteinen, aktiivisimmillaan se on syys- ja kevätlukukausien alussa. Niiden henkilöiden osalta, jotka vastaavat lukuvuoden opintosuunnitelmasta, työ painottuu kuukausia aiemmaksi. Kun lukukausi alkaa, kaikki tarvittava tieto tulee löytyä Lukkarista sähköistä lukujärjestystä varten.

Oulun yliopistossa Lukkari otettiin käyttöön syksyllä 2012. Viimeisin päivitys tehtiin elokuussa 2013, uutta lukuvuotta ja opiskelijoita silmälläpitäen.