Eduskunta uudistaa verkkopalveluitaan ja avoimen datan rajapintoja

Eduskunta ja CGI uudistavat eduskunnan julkisen ja sisäisen verkkopalvelun sekä teknisen arkkitehtuurin. Sisäisen verkkopalvelun käyttäjiä ovat sekä kansanedustajat että virkamiehet. Uudet palvelut on määrä ottaa käyttöön vaiheittain vuoden 2013 aikana.

Eduskunnan tavoitteena on tarjota aiempaa laajempia ja laadukkaampia informaatiopalveluja. ”Odotukset julkisen hallinnon viestinnän avoimuudesta, nopeudesta ja selkeydestä ovat kasvaneet uusien viestintätapojen ja -välineiden myötä. Kokonaisuudistus sekä erityisesti hakupalvelujen kehittäminen tukevat näitä tavoitteita”, eduskunnan verkkotuottaja Petteri Nyman sanoo.

Julkisessa verkkopalvelussa tavoitteena on parantaa kansanedustajien tietojen ja heidän työnsä näkyvyyttä. Tässä voidaan hyödyntää myös sosiaalista mediaa nostamalla esiin esimerkiksi blogipäivityksiä.

Verkkopalvelun kävijämäärä on vuosittain noin 600 000.

Uudistus mahdollistaa jatkossa erilaisten rajapintojen avaamisen eduskunnan julkisista tiedoista kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön.

”Verovaroin koostettujen tietokantojen avaaminen käyttöön on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä asioista ict-alalla. Eduskunta näyttää hyvää esimerkkiä, miten avoin data tekee hallinnosta parempaa ja läpinäkyvää”, kertoo johtaja Jukka Kotro, joka vastaa julkisen sektorin palveluista CGI:llä.

Kansanedustajien ja virkamiesten työskentely helpottuu, kun uudistettavan sähköisen työpöydän avulla kukin voi löytää omassa roolissaan tarvitsemansa tiedon helposti ja nopeasti. Eri tietoaineistojen laajuus on haaste verkkopalveluille. Kehittyneet hakutoiminnot, aineistojen helppo jakaminen eri käyttäjäryhmille sekä ryhmätyövälineiden käyttö tehostavat työskentelyä. Samalla sähköisen asiointi ja työskentely tarjoavat mahdollisuuden kehittää toimintatapoja.

Eduskunnan verkkopalvelujen kokonaisuudistuksessa hyödynnetään Microsoftin teknologiaa ja ohjelmistoja. Toteutettavissa ratkaisuissa ennakoidaan myös palvelujen käytön laajentaminen erityyppisiin päätelaitteisiin.

Lisätietoja

Petri Penttinen, palvelujohtaja
CGI
puh. 040 836 9953
petri.penttinen(at)cgi.com