Annemari Uurtimo

Annemari Uurtimo

Palvelumuotoilija

Valssissa ei ole kyse tanssiin kutsusta, vaan kansallisesta laadunarviointijärjestelmästä, jonka tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän arviointitehtävässään.

 

Henkilöstön näkemykset esille

Valssi on vasta tulossa, mutta yksi asia kiinnitti suunnitelmissa minun huomioni palvelumuotoilijana. Valssissa prosessiin on upotettu henkilöstön pohdintakeskusteluja päiväkodilla. Nämä keskustelut voitaisiin käydä hyödyntämällä LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmää. Se auttaa jokaista osallistujaa tuomaan oman näkemyksensä esille tasapuolisesti.

Karvin ohjeistuksesta (Info, kesäkuu 2023) poimin tämän asian:

”Keskustelussa henkilöstö pyrkii muodostamaan yhteisen ymmärryksen ryhmänsä toiminnan vahvuuksista ja kehittämisen kohteista. Henkilöstö tarkastelee, mitä arvioitava teema tarkoittaa oman lapsiryhmän ja siinä olevien lasten tai heidän huoltajiensa näkökulmasta.”

Pohdintakeskustelut ovat tärkeä vaihe, joka sitouttaa ja antaa äänen henkilöstölle. Toisessa kohtaa ohjeistetaan, että keskustelussa lapsiryhmän henkilöstö tarkastelee yhdessä arviointityökalun väittämiä ja pohdintakysymyksiä. Nämä pohdintakeskustelun hyödyt ovat suoraan poimittavissa LSP-menetelmän perusperiaatteista, joita menetelmällä tavoitellaan. 

 

Liperissä testattiin LSP-menetelmää

Liperin varhaiskasvatuksessa otettiin LSP käyttöön yhtenä menetelmänä, jolla lasten osallisuuden kokemusta lisätään varhaiskasvatuksen arjessa. Henkilöstö perehdytettiin menetelmän käyttöön pitämällä heille omat työpajat. Työpajoissa perehdyttiin menetelmän prosessiin käsittelemällä niissä henkilöstön kohtaamia haasteita varhaiskasvatuksen arjen pedagogiikkaa vaativissa tilanteissa.

Henkilöstön työpajoissa nostimme esiin haasteellisia tilanteita, joissa suunniteltu toimintatapa oli muuttunut ongelmalliseksi. Samalla, kun rakensimme erilaisia tilannemalleja, keskustelimme kokemuksista, joita tilanteissa oli havaittu tai myöhemmin ilmenneitä kokemuksia. Moni työpajoihin osallistunut henkilö kertoi ihmetellen, että näin lyhyessä (työpajan kesto 3 tuntia) ajassa, sukellettiin yllättävän syvälle käsiteltävään asiaan.

 

Vakavaa leikkiä varhaiskasvatuksessa

Otathan rohkeasti yhteyttä asiantuntijaamme Annemari Uurtimoon (annemari.uurtimo@cgi.com), kun organisaatiossasi on tarve luoda iso kuva monimuotoisessa asiassa, jossa käsitellään asioiden keskinäisiä suhteita. Tai kun organisaatiossa on tarve tarkastella vaihtoehtoisia tapoja ratkaista ongelma.

Laaditaan yhdessä suunnitelma, miten teillä voisi kehittää ja parantaa varhaiskasvatustyötä yhdessä koko henkilöstön voimin tuloksekkaalla ja leikillisellä tavalla!

Kuvassa Lego-rakennelmia työpajan tuloksena

Kirjoittajasta

Annemari Uurtimo

Annemari Uurtimo

Palvelumuotoilija

Toimin palvelumuotoilijana CGI:llä vastuualueenani varhaiskasvatuksen uudet ratkaisut sekä asiakkaiden toimintaprosessien kehittäminen. Olen erityisen kiinnostunut asiakaskokemuksesta, lasten ja aikuisten osallistamisesta, palvelumuotoilusta, innovoinnista ja uusien toimintaprosessien käyttöönottamisesta. Olen opiskellut palvelumuotoilua ja tuotekehitystä, jotta voisin tarjota asiakkaillemme uusia näkökulmia ja toimintatapoja varhaiskasvatuksen toimintaprosessien kehittämiseen. Minulla on myös ...