CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Etätyön johtaminen – tuttavallisemmin etäjohtaminen – on jo niin arkipäiväistä, että siinä kehittymiseen on mahdollista löytää kursseja ja vinkkejä. Tässä muutama neuvo:

  • Ennen kaikkea, näe etätyö positiivisena voimavarana. Se vapauttaa resursseja niin johdettaviltasi kuin itseltäsi.
  • Rakenna avoin kommunikaatiokulttuuri, jossa viestintä on tehokasta. Luo yhteiset toimintaprosessit ja ohjausmallit. Motivoi ja huolehdi, että sosiaalinen kanssakäyminen on riittävää.
  • Määrittele pelisäännöt ja anna palautetta johdettavillesi. Välitä visiot selkeästi. Keskity tavoitteisiin ja tuloksiin – älä siihen, miten tai missä järjestyksessä haluat asioita hoidettavan.
  • Ole ennemminkin valmentaja kuin perinteinen asemavaltajohtaja. Ohjaa johdettavasi oivaltamaan itse asioita. Jaa johtajuutta. Sitouta työntekijäsi ja selvennä, missä asioissa he voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä.
  • Rakenna molemminpuolista luottamusta itsesi ja johdettavasi välillä, mutta huolehdi myös koko ryhmäsi yhteistyöstä ja sujuvasta kommunikoinnista. 

 

Olisiko aika täydentää lista verkosto- ja ekosysteemineuvoilla?

Teemme yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Aina ei ole selvää, onko kumppanimme asiakas vai partneri, alihankkija vai kilpailija. Toisen prosessi alkaa siitä, mihin edellisen päättyy. Olemme maksimissaan vain niin tehokkaita kuin verkostomme heikoin lenkki.

Verkostotyön toimivuutta ei voi sanella hierarkkisesti ylhäältä. Toimivuuden ratkaisee se, onnistuuko verkosto synnyttämään keskinäistä luottamusta ja sitoutumista sekä kommunikoivatko sen jäsenet tehokkaasti keskenään. Kannattaa siis lukea etäjohtamisen vinkkilista uudelleen. Tarvitsemme samoja elementtejä myös verkostojohtamisessa.

 

Mitä on hallitusneuvottelijoidenkin usein toistama luottamus?

Toisiinsa luottavat osapuolet ovat valmiita panostamaan yhteistyöhön pitkällä aikavälillä. He eivät tavoittele pelkästään omaa etuaan, vaan kääntyvät yhteistyökumppaneiden puoleen avoimesti.

Verkostoissa luottamusta ja sitoutumista voi tarkastella sekä ihmisten että organisaatioiden ja organisaatioiden osien välillä. Sitä voi syntyä vain, jos osapuolet tuntevat toisensa riittävän hyvin.

Ihmiset tarvitsevat verkostoissa toimiessaan sosiaalisia taitoja. Tunneäly on tärkeää. Tulevaisuudentutkija ja teknologiavaikuttaja Risto Linturi kuvaa Merkillinen maailma -haastattelussa tulevaisuuden näkymiä näin:

”Yritysmaailma on siirtynyt markkinataloudesta verkostotalouteen. Yhä useammin kilautetaan kaverille. Neuvoa kysytään niiltä, joihin luotetaan. Hallinnonalojen ja toimialojen rajat horjuvat uuden teknologian tuomassa rytinässä. Monet liiketoimintamallit menevät uusiksi.”

 

On korkea aika kiinnittää huomio paremman käyttäjäkokemuksen lisäksi parempaan työntekijäkokemukseen

IT-alan huipputrendejä ovat digitaalinen murros, älykäs automaatio ja palvelumuotoilu. Digitalisaatio mahdollistaa paitsi uutta kasvua, myös prosessien sekä toimintamallien kehittämistä ja parempaa asiakas- ja käyttäjäkokemusta.

Y-sukupolven diginatiivit milleniumit ovat jo työelämässä. He syntyivät globaaliin online-maailmaan, jossa tietotekniikka on itsestäänselvyys. He kyseenalaistavat vanhat toimintamallit ja arvostavat ennen kaikkea työelämän joustavuutta ja tasapainoa työn sekä laadukkaan vapaa-ajan välillä. Johtajan tärkein tehtävä on auttaa heitä kehittymään ja innostaa heitä.

Kuten CGI:n Ratkaisu-lehti kertoo, digitaalinen murros tuo rakennemuutoksen kaikkialle. Perinteisilläkin toimialoilla käsitellään vauhdilla kasvavia tietomassoja. Teollinen internet, pilvipalvelut, Big data ja mobiilipalvelut avaavat uusia väyliä liiketoiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen. Työkulttuurit muuttuvat siinä sivussa väistämättä. Enää ei riitä, että toteutetaan huolellisesti vuotta aiemmin laadittua strategiaa, sen sijaan on reagoitava ketterästi nopeasti muuttuvaan ympäristöön.

Tulevaisuudessa automaatio ja robottikollegat hoitavat vähintäänkin kaikki rutiinijutut. Perinteiset työroolit muuttuvat. Työkaverisi on uuden Z-sukupolven edustaja, joka haluaa päästä nopeasti huippuhommiin ja oletusarvoisesti työnteon on oltava myös hauskaa.

Uutta sukupolvea ei johdeta ainakaan pönöttämällä. Auttaisiko, jos johtaja muuttuu pomosta valmentajaksi? Vai tarvitaanko enää pomoja lainkaan? Ei ole varmaa, haluavatko globaalit maailmankansalaiset uhrata aikaansa töihin ainakaan siinä määrin, kuin perinteisesti on totuttu.

Jatka keskustelua kommenteissa! Tilaa myös HR-uutiskirje, niin pysyt kartalla HR:n tulevaisuudesta.

Tilaa HR-uutiskirje

 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on globaali ICT-palveluyritys ja luotettu ulkoituskumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.