Annemari Uurtimo

Annemari Uurtimo

Palvelumuotoilija

Puolisen vuotta sitten aloin pohtia, miten voisimme kokeilla LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmää päiväkodissa. Onnekseni puhuin ääneen ajatuksistani, koska ideaan tarttui Serious Play -osaaja Juha Ruuska Pittala Oy:stä. Lähdimme yhdessä suunnittelemaan, miten voisimme muokata aikuisille tarkoitettua menetelmää lapsille, joille leikkiminen on luontaista. Lapsen osallisuuden lisääminen sekä lapsen äänen kuuluville nostaminen nousivat suurimmiksi tavoitteiksi aihetta ja menetelmää tarkastellessa vaikutusten näkökulmasta.

Nyt tämä pohdinta on konkretisoitunut siten, että ensimmäiset vakavan leikin tuokiot on pidetty. Pääsimme Keravan kaupungin varhaiskasvatukseen toteuttamaan Tarinapalikat ja Unelmien eskaripäivä -nimellä kulkenutta LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmää hyödyntävän työpajan.

Samalla, kun aloimme tehdä käytännön suunnitelmia Serious Play -työpajan osalta, perehdyin seikkoihin, jotka tulisi ottaa huomioon lähtiessä työskentelemään lasten kanssa. Tähän liittyen olen saanut suuren avun Pelastakaa Lapset ry:n tuottamasta Lapsikeskeinen palvelumuotoilu ja lapsen kanssa työskenteleminen -ohjeistuksesta. Heidän sivuiltaan löytyy konkreettisia ohjeita ja neuvoja niille, jotka lähtevät kehittämään toimintaa lasten kanssa. Ohjemateriaalit ovat kaikkien käytössä.

”Leikillisyys on usein lapselle ominainen tapa olla vuorovaikutuksessa. Tämän seikan huomioimalla aikuinen kunnioittaa lapsen toimintatapaa. Leikkiin heittäytyminen vaatii meiltä aikuisilta vallasta ja kontrollista luopumista, eikä se aina ole helppoa. Sillä tavalla lapselle voi antaa vuorovaikutustilanteessa mahdollisuuden toimijuuteen, johtajuuteen ja aktiivisuuteen.”

Lähde: Kohti lapsen näköistä osallisuutta 2021, toim. Hanna Tulensalo, Reetta Kalliomeri ja Janica Laimio

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu yhdistää lapsen oikeudet, palvelumuotoilun ja myönteisen tunnistamisen periaatteet. Kun kehitettävä palvelu tai asia koskee lapsia, kuten työpajassamme, lapsen näkökulma tulee huomioida joka vaiheessa. Jos esimerkiksi pyritään parantamaan lasten kokemusta kuulluksi tulemisesta, yksi onnistumisen mittareista tulee olla se, miten lapset itse kokevat tulevansa kuulluksi. Voit lukea lisää lapsikeskeisestä työskentelystä Pelastakaa Lapset ry:n sivuilta.

 

Kohti Keravan työpajaa – Tarinapalikat ja unelmien eskaripäivä

Itse työpajaan ja suunnitelmiin! Nimi juontuu siitä tarinasta, jonka työpajassa kerroimme. Käytössämme oli Lego-palikat, joiden avulla lapsi kertoi vastauksen esitettyyn kysymykseen. Lego-palikat muuntautuivat Tarina-palikoiksi. Pääkysymyksemme tässä työpajassa oli, minkälainen unelmien päiväkotipäivä olisi, miltä se tuntuisi ja mitä siitä kertoisi kotona.

Muutimme tarinan eskaripäiväksi, koska pilotoimme menetelmää eskarilaisten kanssa. Teimme myös tarinan kuljetukseen kuvakäsikirjoituksen, jotta kaikki lapset pääsevät kiinni tarinaan ja annettuihin ohjeisiin. Vanhemmille teimme tiedotteen ja lupakyselyn osallistumisesta työpajaan. Kaikki lapset saivat luvan osallistua.

Työpajapäivänä meitä jännitti ja lapsia varmaan myös, kun päiväkotiin tulla tupsahti vieraita aikuisia. Onneksi meillä oli tarinapalikat mukana ja homma lähti kulkemaan luontevasti. Lapset rakensivat malleja annettujen tehtävien mukaan. Jokainen sai vuorollaan kertoa omasta rakentamastaan mallista. Silloin, kun joku kertoi omasta mallistaan, muiden täytyi kuunnella. On sanottava, että ihaillen katselimme lasten kykyä tarinoida sekä kykyä kuunnella kaverin kertomusta.

Kuvituskuva lapsen tekemästä lego serious play toteutuksesta

 

”Päiväkoti lentokoneena. Se menee vedessä sit se menee ylös. Se menee lintsille tai tivoliin tai tykkimäelle tai särkänniemelle. Ihan minne tahansa kun menee vain kyytiin. Tänne mahtuu triljoona ihmistä, 20 ihmistä kerralla. Mä oon naamioitunut, et mä pääsen ohjaamaan muualle..kyydissä on myös niitä jotka siivoo..ja siellä on 20 ravintolaa, kaikissa on eri ruokaa, kiinalaista, venäläistä, ranskalaista ruokaa, eri maitten ruokaa.”

Eskarilainen 6 v.

 

Asiakasymmärrys ja lasten osallistaminen toimintaan

Voice of Our Clients -tutkimuksemme mukaan asukaskokemus ja -ymmärrys on ollut ykköstrendi kunnissa jo vuosien ajan. Ymmärryksemme varhaiskasvatuksessa olevista lapsista lisääntyi hurjasti tämän menetelmän avulla ja uskallan väittää, että päiväkoti sai yhden tavan lisää kerryttää omaa asukasymmärrystään omista ”asiakkaistaan”.

Työpajan jälkeen pidimme vielä päiväkodille oman pienen palautepalaverin ja ryhmän omat työntekijät kävivät läpi yhdessä lasten kanssa tekemämme palautekirjeen. Kokemuksemme työpajasta ja Serious Play -menetelmän käyttämisestä lasten kanssa oli hurjan positiivinen.

Lapsien mielestä toiminta oli kivaa ja sitä voisi tehdä uudestaan. Päivän tuokio oli näkynyt myös lapsen kotona. Saimme kuulla lapsen leikkineen päivän työpajaa nallet oppilainaan. Päiväkodin aikuisten mielestä menetelmää voisi hyvinkin käyttää esimerkiksi toiminnansuunnittelussa lasten kanssa. Saimme myös sydäntä lämmittävän palautteen siitä, miten lapsi, jolla oli haasteita puheentuotossa, oli puhunut enemmän pitkiä lauseita kuin aikoihin.

Serious Play auttaa lasta kertomaan ajatuksiaan luovalla tavalla. Työpajan rakennustehtävät haastoivat lapsia miettimään asioita eri tavalla. Lapsista nousi esille myös uusia puolia työpajassa. Hiljaisimmat lapset kertovat rohkeasti tarinaansa ja yleensä puheliaat osasivat hienosti kuunnella kaverin tarinaa. Menetelmää voisi hyvinkin käyttää apuna lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa lapsen mielipiteiden ja toiveiden selvittämiseen. Ja tätä voisi käyttää toiminnansuunnittelussa yhdessä lasten kanssa. Lisäksi voisi pohtia, miten voisimme käyttää menetelmää yhdessä vanhempien ja lasten kanssa.

Lapsen osallisuuteen liittyy paljon kansallisia ohjeita ja malleja. Aihe on jo pitkään ollut lakisääteisesti varhaiskasvatuksessa toteutettava asia. Vuonna 2021 hallitusohjelmaan nousi Kansallinen lapsistrategia, johon kuuluu lasten ja nuorten osallisuus. YK:n Lapsen oikeuksien julistus tuo myös osaltaan vaikutuksia lasten kanssa toimimiseen. Lisäksi on vielä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli. Kaikki edellä mainitut nostavat esiin lapsen mahdollisuuden osallistua häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Näiden kokemuksiemme pohjalta LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmä soveltuu erinomaisesti lasten osallisuuden toteuttamiseen käytännössä.

Tässä vielä erään lapsen antama palaute työpajastamme:

 ”Oli ihanaa, että sai rakentaa omia juttuja.”

 

Kohti seuraavia leikkejä

Lopuksi haluan antaa kiitokset työkavereilleni Matleenalle, Sadulle ja Juhalle! Ilman heitä tämä ei olisi onnistunut niin upeasti. Olemme onnekkaita, kun saimme tiimiimme varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Ilman Matleenan ja Sadun asiantuntijuutta tästä työpajasta ei olisi muotoutunut niin lapsennäköistä.

Mutta isoimmat kiitokset menevät tietenkin niille lapsille, jotka osallistuivat työpajaamme sekä Keravan kaupungin varhaiskasvatukselle, joka antoi meille mahdollisuuden kokeilla menetelmää oikeassa ympäristössä.

Kiitos vakavista leikeistä!

Toivottavasti me näemme leikkien parissa lähitulevaisuudessa!

Kuvituskuva lapsen tekemästä lego serious play toteutuksesta

Kirjoittajasta

Annemari Uurtimo

Annemari Uurtimo

Palvelumuotoilija

Toimin palvelumuotoilijana CGI:llä vastuualueenani varhaiskasvatuksen uudet ratkaisut sekä asiakkaiden toimintaprosessien kehittäminen. Olen erityisen kiinnostunut asiakaskokemuksesta, lasten ja aikuisten osallistamisesta, palvelumuotoilusta, innovoinnista ja uusien toimintaprosessien käyttöönottamisesta. Olen opiskellut palvelumuotoilua ja tuotekehitystä, jotta voisin tarjota asiakkaillemme uusia näkökulmia ja toimintatapoja varhaiskasvatuksen toimintaprosessien kehittämiseen. Minulla on myös ...