Markus Ala

Markus Ala

Konsultti

Keväällä julkaistu Rondo 2019 -versio on suuri muutos asiakkaillemme, mutta myös meille toimittajan edustajille. Olen toiminut useassa eri roolissa Rondon uudistusprojektin varrella. Kaikki lähti asiakaspalautteesta ja tarpeesta päivittää Rondon käyttäjäkokemus täysin uudelle tasolle. Olen ollut tiiviisti mukana aina ideoinnista tuotekehitykseen ja nyt toimittamassa ensimmäisiä käyttöönottoja asiakkaillemme.

Rondon uudessa versiossa olemme onnistuneet parantamaan nimenomaan niitä toimintoja, jotka asiakkaat ovat kokeneet edellisessä ongelmalliseksi. Esimerkiksi aineiston etsiminen arkistosta sisällön perusteella ja tarvittaessa koko arkiston laajuisesti yhdellä kertaa on nyt mahdollista. Lisäksi, kaikki käsittelyä odottavat tapahtumat löytyvät helposti yhdestä tehtävälistasta, eli tapahtumia ei tarvitse etsiä erikseen esimerkiksi ostolaskujen käsittelystä ja tositteiden käsittelystä, vaan tapahtumat ilmestyvät samaan listaan. Ensimmäisten toimitusten yhteydessä olemme pystyneet tekemään ohjelmistoon myös viimehetken viilauksia yhdessä asiakkaiden kanssa. Toisaalta, niitä toiminnallisuuksia, jotka ovat asiakkaille tuttuja ja hyväksi havaittuja, emme ole halunneet rikkoa.

Heka käyttää Rondoa noin 130 000 ostolaskun käsittelyyn vuodessa ja toistuvien laskujen käsittelyssä hyödynnetään myös automaatiota.

Olemme saaneet rohkaisevaa palautetta ensimmäisistä toimituksista ja asiakkaamme Raija Anjala Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä (Heka) kuvaakin käyttöönottoprojektia ja uutta Rondoa menestykseksi: ”Rondon käyttäjät ovat kokeneet erityisesti laskujen tarkastusprosessin olevan aiempaa nopeampaa ja helpompaa. Myös raikkaasta ja intuitiivisesta käyttöliittymästä on tullut positiivista palautetta. Käyttöönottoprojekti sujui erittäin jouhevasti sovitussa aikataulussa molempien osapuolien sitouduttua hankkeeseen täydellisesti". 

Heka käyttää Rondoa noin 130 000 ostolaskun käsittelyyn vuodessa ja toistuvien laskujen käsittelyssä hyödynnetään myös automaatiota. Tehostaakseen ostolaskujen käsittelyprosessia entisestään, Heka tulee hyödyntämään Rondon analytiikkaratkaisua laskujen toteutuneiden käsittelyaikojen analysoinnissa.

Kirjoittaja auttaa asiakkaita virtaviivaistamaan prosessit ja löytämään kustannustehokkaimmat ratkaisut. Ota yhteyttä Markukseen: markus.ala@cgi.com

 

Lataa automaatio-opas ja ota selvää, mitä toimintoja ja työtehtäviä on mahdollista kehittää prosessien automatisaatiolla.

Automaatio-opas

Kirjoittajasta

Markus Ala

Markus Ala

Konsultti

Olen Markus Ala ja työskentelen CGI:llä taloushallinnon ja erityisesti Rondo-järjestelmän parissa. Olen ollut mukana automatisoimassa erilaisten pohjoismaisten yritysten ja organisaatioiden taloushallinnon prosesseja jo yli 16 vuotta. Autan asiakkaita virtaviivaistamaan prosessit ja löytämään kustannustehokkaimmat ratkaisut.