Primary tabs

Työvuorojen suunnittelu on niin tehokas motivointikeino, että johdon kannattaa ottaa koko henkilöstö siihen mukaan.

Lähes jokainen organisaatio nimeää henkilöstön tärkeimmäksi voimavarakseen. Henkilöstön avulla asetetut tavoitteet saavutetaan tai ollaan saavuttamatta. Henkilöstöstä on kiinni myös se, toteutuvatko strategiat vai jäävätkö ne toteutumatta.

Henkilöstön suoriutumiseen tehtävissään vaikuttavat ainakin seuraavat tekijät:

  • osaaminen,
  • motivaatio ja
  • toimintakyky.

Jos yksikin näistä puuttuu, suoriutumisen kanssa on niin ja näin.

Työaikajärjestelyt ovat perinteinen keino varmistaa, että oikeanlainen henkilöstö on töissä silloin, kun sen panosta tarvitaan. Mitä vaativammat työtehtävät, sitä tärkeämpää on oikea osaaminen oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Perinteisessä vuorotyömallissa työnantaja yleensä sanelee kunkin työntekijän työajat ja vapaat. Toiveiden huomioon ottaminen on usein kiinni esimiehestä. Esimerkiksi tasapuolisuuden toteutuminen jää henkilöstölle helposti hämärän peittoon. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet ovat vähäisiä.

Mitä vaativammat työtehtävät, sitä tärkeämpää on oikea osaaminen oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

 

Osallista ja sitouta henkilöstö työaikajärjestelyihin 

Motivoitunut ja sitoutunut työntekijä saa yksinkertaisesti aikaan enemmän. Motivaation kannalta optimaalisinta onkin sitouttaa henkilöstö vahvasti työaikajärjestelyihin. Tämä tarkoittaa, että henkilöstölle annetaan valta vaikuttaa omiin työvuoroihinsa ja vapaisiinsa erikseen sovituissa puitteissa.

Työnantaja voi esimerkiksi perustella liiketoiminnan todellisten tarpeiden pohjalta vaihtoehdot, joista jokainen voi valita itselleen parhaiten sopivat työvuorot ja työajat, työehtosopimusten ja sovittujen pelisääntöjen rajoissa.

Tämä vähentää huonoon suunnitteluun liittyviä ylimääräisiä kustannuksia, koska tarve on määritetty toiminnallisista lähtökohdista. Jokainen työntekijä tuntee kuitenkin pääsevänsä vaikuttamaan asioihin. Toki jokainen joutuu myös joistakin toiveistaan tinkimään.

IT:n avulla on mahdollista yhdistää tehokkuus, sen edellyttämä osaaminen sekä henkilöstön osallistaminen suunnitteluprosessiin. Henkilöstön toiveet voidaan ottaa huomioon systemaattisesti ja työaikajärjestelyihin liittyvät ratkaisut ovat kaikille läpinäkyviä. Järjestelmän avulla oikea osaaminen on oikeaan aikaan siellä, missä sitä tarvitaan.

Henkilöstön osallistamisen myötä luottamus tehtyihin ratkaisuihin lisääntyy. Tämä edesauttaa sitoutumista tavoitteisiin, mikä puolestaan parantaa tuloksia. Mitä läpinäkyvämpiä ja perustellumpia työaikajärjestelyt ovat, sitä vähemmän niistä syntyy ylimääräistä jälkipyykkiä.

Katso videolta, kuinka Turun yliopistollinen keskussairaala otti käyttöön CGI:n Titania -sähköisen asioinnin osana työvuorosuunnittelua. Autonomisen ja yhteisöllisen työvuorosuunnittelun avulla työntekijöillä on mahdollisuus itsenäisesti laatia työvuoronsa ja seurata työvuorolistojen muodostumista.

cgi-hr-uutiskirje

Blogin on kirjoittanut Ossi Antikainen, työskennellessään CGI:llä työvuorosuunnittelu– ja ajanhallintaratkaisujen johtajana.

Kirjoittajasta

CGI:n asiantuntija

CGI:n asiantuntija

CGI on globaali ICT-palveluyritys.  Suomessa noin 3 700 asiantuntijaamme konsultoi asiakkaitamme liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Olemme myös luotettu ulkoistuskumppani.  

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot