CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Onhan tämä ristiriitaista.

Meillä on yksi maailman vauraimmista ja toimivimmista yhteiskunnista, mutta silti yksittäinen ihminen jää valitettavan usein ilman tarvitsemaansa tukea. Ongelmat kertautuvat ja tuen tarve kasvaa.

Tukimuotoja on toki paljon ja eri sektoreiden sisäinen asiantuntemus on Suomessa huippuluokkaa. Esimerkiksi vanhuksella voi olla tukiverkostossaan kymmeniä eri toimijoita sosiaalitoimesta, perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, yrityksistä sekä kolmannelta sektorilta.

Tiedot kuitenkin kirjataan erilaisiin ja erillisiin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin sekä Exceleihin ja ruutuvihkoihin. Tällöin palveluiden välinen koordinaatio ja tiedonkulun varmistaminen jää useimmiten kansalaisen omalle vastuulle.

Tämä tilanne tulee vastaan erityisesti ikääntyneiden sekä monisairaiden ja –vammaisten tai muuten useita eri tukimuotoja tarvitsevien suomalaisten elämässä. Harvalla heistä tai heidän omaisistaan on voimia tai kokemusta kaivaa kaapistaan superprojektipäällikön viittaa ja ryhtyä menestyksekkäästi manageeraamaan kokonaisuutta.

Tietojenhallinnan hajanaisuus johtaa palveluiden tehottomaan kohdentamiseen ja käyttöön. Ja kun tarve ja tarjonta eivät kohtaa, menee aikaa ja rahaa hukkaan.

Sote palveluiden käytön 20-80-sääntö on useassa yhteydessä todettu fakta; huomattavan pieni osa väestöstä aiheuttaa leijonanosan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Kuinka paljon voisimmekaan säästää paremmalla palvelukoordinaatiolla!

Suomen sote-sektorin tuntevana IT-palveluyhtiönä oma fokuksemme on niiden teknisten ratkaisujen kehittämisessä, joilla parempi palvelukoordinaatio Suomessa saadaan onnistumaan.

Omni360 on CGI:n Suomessa kehittämä, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisen käytännössä mahdollistava asiakas- ja potilasjärjestelmä. Se tarjoaa mahdollisuuden eri toimijoiden väliseen tietojen liikkumiseen, vauhdilla kehittyvien itsepalvelu- ja omahoitoratkaisujen hyödyntämiseen sekä kattavampaan näkemykseen kansalaisen kokonaistukitarpeesta. Tämän mahdollistaa järjestelmän modulaarisuus ja avoimuus, joista enemmän kollegani kirjoituksessa.

Asiakkaalle ja hänen omaiselleen tämä tarjoaa paremmat edellytykset hyödyntää oikeita tukimuotoja ja asioida sujuvammin palveluntuottajien kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Omni360 on helppokäyttöinen työkalu asiakkaan auttamiseen aiempaa sujuvammin.

Palvelujen välistä koordinaatiota mikään tietojärjestelmä ei kuitenkaan tee. Sen hoitaminen kuuluu yhteiskunnalle; joko sote-lain kautta tai sitten paikallisten järjestelyiden kautta.

Me kuitenkin haluamme auttaa ja varmistaa, että teknologia, digitalisaatio sekä asiantuntijapalvelumme tukevat tuota yksittäisten ihmisten ja koko yhteiskuntamme tarvitsemaa muutosta.

Haastetaan toisemme tekemään tämä muutos. Yhdessä.

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on globaali ICT-palveluyritys ja luotettu ulkoituskumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.