Läpinäkyvyys tuotteen valmistusmaahan ja -prosessiin auttaa ostajia tekemään heidän arvoihinsa perustuvia valintoja. Tämä kirjoitus on toinen osa blogisarjaa, jossa esittelemme kotimaisten Avainlippu-alkuperämerkkiä kantavien tuotteidemme – Rondon ja Sonet Premiumin – ominaisuuksia, arvolupauksia ja unelmia vastuullisemman tulevaisuuden puolesta.

Koronapandemia on näyttänyt, miten toisella puolella maailmaa alkunsa saanut ilmiö voi levittäytyä nopeasti ja vaikuttaa kaikkialla paikallisesti. DigiConsumers-hankkeen tutkimuksessa saatiin selville, että kuluttajat suhtautuvat varautuneesti siihen, palautuuko kulutus entiselleen koronan jälkeen. Verkkokaupoista ostaminen yleistyi epidemian aikana Suomessa yllättävän vähän, mutta ostaminen keskittyi aiempaa enemmän kotimaisiin verkkokauppoihin.

Kulutusvalinnat ja hankintapäätökset ovat arvovalintoja, ja suomalaiset ovat selvästi huomioineet kotimaisten tuotteiden ja palveluiden suosimisen merkityksen ostopäätöksissään. Poikkeustila on yleisesti pakottanut monet länsimaalaiset pysähtymään miettimään hektistä ja kulutuskeskeistä elämäntapaamme monelta kantilta. Osana eristystä myös matkustaminen on siirtynyt kotimaahan. Nähtäväksi jää kuinka pysyviä muutoksia tilanne saa ostokäytöksessä ja arvoissa aikaan.

Harkittu ja vastuullinen ostaminen nousussa

Pandemiatilanteen kriittisyys on täällä Suomessa jo laskenut, mutta normaalioloista ei todennäköisesti vielä pitkään aikaan voida puhua. Koronalla on ollut kuluttamiseen ja ostopäätöksiin merkittäviä vaikutuksia, jotka varmasti heijastuvat kulutustottumuksiin jatkossakin.

Suunta on selvästi kohti harkittua kuluttamista. Sen lisäksi, että ostajat vaativat korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia tuotteita, he haluavat tietää miten ja missä tuote on valmistettu. Lisäksi ollaan kiinnostuneita siitä, mitä kukin tuotemerkki edustaa. Monesti ostopäätöksen keskeiseksi tekijäksi muodostuu tuotteen vastuullisuus, jota arvioidaan esimerkiksi alkuperämaan ja tuotantoprosessin perusteella.

Avainlippu-merkistä on helppo tunnistaa kotimainen vaihtoehto.

Kotimaisen tuotteen tai palvelun valitseminen on tämänhetkisessä maailmantilassamme vastuullisuusteko, kuten Suomalaisen Työn Liitosta kerrotaan. Jokaisen ostajan – mukaan lukien hankinnan ammattilaisten – päätökset valita kotimaista auttavat turvaamaan suomalaisia työpaikkoja ja kotimaista tuotantoa epävakaassa maailmantaloudessa. Liiton myöntämästä Avainlippu-merkistä on helppo tunnistaa kotimainen vaihtoehto.

Myös CGI:n Rondo-ohjelmistotuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki. Viime aikoina Rondossa on panostettu vastaamaan koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin juuri koto-Suomessa, vaikka tarjoama onkin maailmanlaajuisesti sovellettavissa mille tahansa toimialalle. Vastaiskuna kriisille Rondon sähköinen allekirjoitus torjuu tietoturva- sekä terveysriskejä, kun papereita ei kierrätetä pöydiltä tai käsistä toisiin. Tämän ohella Rondon koronatuenvälityspalvelulla Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämät korona-avustukset toimitetaan helposti niitä tarvitseville paikallisyrittäjille.

Kotimaisuus, luotettavuus, laadukkuus ja vastuullisuus ovat arvoja, joita suomalaiset useimmissa tapauksissa yhdistävät Avainlippuun. Haluamme Rondossakin vaalia näitä arvoja ja osaltamme tuoda niitä mukaan asiakkaidemme toimintaan tarjoamalla Suomessa kehitetyn työkalun erilaisten liiketoimintaprosessien sähköistämiseen. Tukisitko sinäkin kotimaista?

Lue myös blogisarjan osa 1: Lähituotantoa pöydälle myös toimistoissa

Lataa automaatio-opas ja ota selvää, mitä toimintoja ja työtehtäviä on mahdollista kehittää prosessien automatisaatiolla.

Automaatio-opas