Primary tabs

Koko ihmiskunnan historia on vahvasti toiminut erilaisten sopimusta ympärillä. Ovat sopimukset sitten koskeneet yhteistyötä, taloudellisia järjestelyjä tai esimerkiksi uskontoja, itse sopimus on aina nähty tarpeelliseksi jopa pakolliseksi. Aina olemme pyrkineet ennalta päättämään tulevaisuutemme, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Mitä lähemmäksi olemme tulleet nykyaikaamme sitä isompi tarve on tullut tehdä tarkempia ja yhä kauas kantoisempia sopimuksia ja näitä tukevia suunnitelmia. Sopimuksien ja suunnitelmien yleinen haaste on, että ne kuvastavat vain tämän hetkistä näkemystämme ja käsitystämme niin nykyhetkestä kuin tulevaisuudestakin. Tarkat sopimukset ja suunnitelmat harvemmin pystyvät ottamaan huomioon muuttuvaa maailmaa.

Rikkokaa sopimuksia ja muuttakaa suunnitelmia

 

Kaiken kattava sopimus

Liikaa sitova sopimus ajaa meidät tilanteeseen, jossa emme voi peilata muuttunutta tilannetta tai ympäristöä tekemisen kohteeseen. Esimerkiksi taloyhtiössäni on meneillään julkisivuremontti. Ennen työn alkua urakoitsija sitoutui lopputulokseen, hintaan ja toimitusaikaan. Kun seinää alettiin purkaa, vastaan tuli materiaaleja ja rakenteita joiden työstäminen vaatii kuukausia lisää aikaa - eli suunnitelma ja sopimus olivat jo ennen töiden aloittamista virheellisiä.

Dwight Eisenhover on osuvasti sanonut "Plan is nothing - Planning is everything!". Meidän on aina ymmärrettävä se, mitä haluamme saavuttaa, mikä on niin sanottu liiketoimen vaatimus ja/tai asiakkaan oikea tarve. Se, miten detalji-tasolla operatiivinen toteutus tullaan tekemään, on usein mahdotonta suunnitella etukäteen. Tästä syystä useimmiten kehitystyö alkaa prototyypin rakentamisella. Yleinen ajatus on, että ”kaiken kattava” sopimus ja suunnitelma takaavat lopputuloksen. Onko tosiaan näin? Pari melko tunnettua esimerkkiä mainitakseni: Länsimetro, ja Olkiluoto 3. Sopimukset ja todellisuus eivät varsinaisesti kohtaa.

 

Muutos ja luottamus

Lean/Agile-organisaatioissa suunnitelmia ja sopimuksia tehdään usealla tasolla jatkuvasti. Toisia sopimuksia tehdään harvoin, esim. kaupalliset ehdot, ja toisia, esim. sisällön toteutus lyhyellä aikavälillä, useasti. On välttämätöntä muodostaa strategia ja visio siitä, mitä toteutetaan, minne olemme menossa. Yksittäiset askeleet eli iteraatiot kohti tavoitteita sovitaan, toteutetaan ja todennetaan askel kerrallaan. Ketterässä maailmassa suurin epäonnistuminen on, että teemme jotain, josta ei ole kenellekään mitään hyötyä tai arvoa. Tämän takia sopimuksemme ja suunnitelmamme pitää olla muutettavissa silloin, kun muutokselle on tarve. Näin yksinkertaista se on…

Kehotan kaikkia ensisijaisesti panostamaan luottamukseen pohjautuvan yhteistyö-organisaation muodostamiseen asiakkaiden ja kumppanien välille, ennemmin kuin sopimussuhteen luomiseen. Tällöin voimme puolin ja toisin keskittyä oikeiden ja tärkeiden asioiden kehittämiseen, emmekä vain seuraa sokeasti suunnitelmaa! Luottamus on aina vahvempi työkalu kuin sopimus.

 


 

 

Tutustu myös

Kirjoittajasta

CGI:n asiantuntija

CGI:n asiantuntija

CGI on globaali ICT-palveluyritys.  Suomessa noin 3 700 asiantuntijaamme konsultoi asiakkaitamme liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Olemme myös luotettu ulkoistuskumppani.  

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot