Primary tabs

Sähköinen jalanjälki kuvaa tietoa, jonka jokainen käyttäjä jättää tietotekniseen ympäristöön pelkästään käyttämällä palveluita. Webbisivuston avaaminen, soitto matkapuhelimella, käynti terveyskeskuksessa - kaikesta syntyy sähköisessä muodossa olevaa dataa, joka voidaan yhdistää tiettyyn käyttäjään.

Omadatasta puhutaan siinä vaiheessa, kun sähköinen tieto kuvaa käyttäjää ja on käyttäjän hallittavissa. Omadata on siis sellainen osajoukko käyttäjän sähköistä jalanjälkeä, jonka käsittely on tehty käyttäjälle mahdolliseksi.

Miksi käyttäjille halutaan antaa pääsy omiin tietoihinsa, ja minkä takia omadata on ajankohtainen aihe?

Omadatan hyödyntämisen myötä voimme esimerkiksi saada nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua valitsemaltamme terveydenhuollon palveluntarjoajalta. Aktiivisuusrannekkeen keräämän tiedon hyödyntäminen mahdollistaisi alennusten saamisen vakuutusmaksuista. Iltapäiväruuhkaan voimme saada uusia reittiohjeita, jotka perustuvat reaaliaikaiseen, muiden tielläliikkujien matkapuhelinten gps-dataan.

Omadatan merkitys on huomattu myös Suomen valtiojohdossa kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta. Liikenne- ja viestintäministeriön digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihankkeessa omadata on mainittu yhtenä viidestä toimenpiteestä joiden avulla Suomi ottaa digitalisaatioloikan.

Kerättävän tiedon hyödyntämisen ja tuotteistusten myötä näemme tulevaisuudessa palveluja, joita emme osaa vielä edes kuvitella tai kaivata.

Kaiken takana on API

Tietojen välittämisen ja omadatan hyödyntämisen tekevät mahdollisiksi avoimet ohjelmointirajapinnat (API). Rajapintojen avulla eri palvelut voivat kerätä ja muokata dataa automatisoidusti. Osaava datankäyttäjä voi jopa itse koodata omia palveluitaan näitä rajapintoja vasten.

Kun palvelut verkottuvat rajapintojen avulla ekosysteemeiksi, myös rajapintaa tarjoavan palvelun käyttö kasvaa käyttäjämäärän ja toistuvien käyttökertojen ansiosta. Lisäksi palvelun laajentaminen ekosysteemin kautta vähentää tuotekehityspainetta ja auttaa kohdistamaan resurssit palvelun ytimen kehittämiseen. Siksi rajapinta on yhä useammin avoin myös silloin, kun palvelun taustalla oleva ydinohjelmisto on kaupallinen ja suljettu.

Digitalisaation edetessä kasvaa sähköisen jalanjälki- ja omadatan määrä sekä merkitys. Kun tiedon tekninen hyödyntäminenkin on avointen rajapintojen kautta ennennäkemättömän helppoa, omadatan soveltamisalat ovat rajattomat.

Jos mielessäsi pyörii nyt kysymys, mitä rajapintojen avaaminen ja omadata voisivat mahdollistaa sinun organisaatiollesi, ota yhteyttä ja jatketaan keskustelua!

Kirjoittajasta

Vesa Kotilainen

Vesa Kotilainen

Konsultti, pankki- ja vakuutusalan ratkaisut

Olen Vesa Kotilainen, ja toimin konsulttina pankki- ja vakuutusalalla . Työssäni yhdistän CGI:n globaalin tarjoaman ja asiakkaan liiketoimintatarpeet, sekä ripauksen näkemystä uusista disruptiivisista toimintamalleista ja ratkaisuista. Olen digitalisaation veteraani kaupan, logistiikan ja telecomin toimialoilta, toiminut asiantuntija- ja liiketoimintarooleissa eri organisaatioissa viimeisen 15 ...