Primary tabs

Askelluksemme lähestyy päätepistettään. Olemme pohtineet, mistä paikkatiedon tunnistaa, mitä virheellinen paikkatieto voi toiminnan tasolla saada aikaan sekä paikkatiedon merkitystä eri tyyppisten tietojen yhdistäjänä. Lopuksi on kuitenkin aika unohtaa paikkatieto, sillä vasta sitten sen hyödyt näkyvät selkeimmin.

Unohda paikkatieto, tunnista tarpeet

Perinteisesti paikkatietoratkaisuja lähdetään suunnittelemaan datan kautta; mitä paikkatietodataa minulla on, ja miten se esitettäisiin kartalla. Näistä lähtökohdista tehtävä suunnittelu kuitenkin usein herättää liiketoiminnoissa kysymyksen, hyödyttääkö tietojen näkeminen kartalla minua oikeasti, vai olisiko karttanäkymän toteuttamisen kustannuksille löydettävissä parempikin käyttötapa. Monesti löytyy.  

Jotta paikkatieto tuottaisi aitoa hyötyä liiketoiminnalle, ajattelun onkin lähdettävä liikkeelle paikkatiedon ja karttaesitysten ulkopuolelta; asiakkaan ja oman liiketoiminnan tarpeista. Siitä, mitä minun asiakkaani tarvitsevat ja siitä, mitä minun liiketoimintani on tehtävä täyttääkseni asiakkaitteni tarpeet ja menestyäkseni. 

Esimerkki. Jos asiakkaallani on tarve saada tuottamiani hyödykkeitä nopeammin ja ketterämmin, on minun parannettava tarvitsemieni raaka-aineiden hankintaa tavalla tai toisella, tehostettava tuotantoani, tiivistettyä logistiikkaan käytettävää aikaa tai perustettava suurempia varastoja lähemmäs asiakkaitani mahdollistaakseni tämän. 

Tai mikäli tarjoamani palvelu vaikuttaa kriittisesti asiakkaitteni liiketoimintaan, minun on kyettävä tarjoamaan palveluni juuri silloin ja siellä, missä asiakas sitä tarvitsee - sekä jatkuvasti kehitettävä prosessejani, menetelmiäni ja tarjoamani palvelun sisältöä vastaamaan asiakkaitteni tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Jotta paikkatieto tuottaisi aitoa hyötyä liiketoiminnalle, ajattelun onkin lähdettävä liikkeelle paikkatiedon ja karttaesitysten ulkopuolelta; asiakkaan ja oman liiketoiminnan tarpeista.

Paikkatiedollakin on rooli liiketoimintahaasteiden purkamisessa

En yritäkään väittää, että vastaus kaikkiin näihin löytyisi pelkästään paikkatiedosta, tai ratkaisu olisi aina paikkatietojärjestelmä, jossa eri muuttujia tarkastellaan kartalla tai työpöytänäkymänä, ja tehtäisiin parempia päätöksiä sen perusteella. 

Sen sijaan myönnän ilolla, että ratkaisut näihin tarpeisiin ovat moninaiset, ne voivat olla tietoteknisiä järjestelmiä, fyysisiä rakenteita, organisointia tai entistä näppärämpää prosessinhallintaa. Se, mitä kuitenkin väitän, on, että näissä kaikissa ratkaisuissa paikkatietoa käytetään jossain vaiheessa – uusien toimintojen suunnittelussa, tietoteknisten työkalujen toiminnoissa, prosessien tehostamisessa tai lopputulemana fyysisten rakenteiden verkostona. 

Näin otat paikkatiedon osaksi päätöksentekoa

Kun ymmärretään paikkatiedon olevan kiinteä osa päätöksentekoa, ja mahdollistetaan sijainnin huomioiminen kaikkine ulottuvuuksineen taustajärjestelmissä tehtäviin analyyseihin tai palvelun mahdollistavan alustan toiminnallisuuteen, otetaan ratkaiseva askel paikkatiedosta paikkaälyyn. 

Tällöin lopputulos ei välttämättä olekaan nähtävillä enää karttana, vaan esim. analytiikan tuottamana liiketoimintapäätöksenä. Kuten päätöksenä laajentaa raaka-ainetoimittajaverkostoa/tehostaa prosessia kohdassa x, koska näkyvyys vaiheeseen on huono. Tai tehostaa toimitusvarmuutta perustamalla varastot kohteisiin x, y ja z. Tai täysin uudentyyppisenä ratkaisuna palveluiden tuottamisessa. 

Koska paikkatieto on tällöin taustalla ja näkymättömissä, on ehkä vaikea hahmottaa käyttävänsä ratkaisuissaan paikkatietoa, saatikka ottaa paikkatiedon tarjoamat mahdollisuudet käyttöön yksinkertaisimpia sovellutuksia enempää. Yksinkertaisimmillaan paikkatieto kun on helppoa, mutta sen todelliset voimat ovat sen kehittyneemmissä toiminnoissa ja niiden yhdistämisessä muuhun analytiikkaan. Se taas vaatii syvällisempää osaamista. 

Liiketoiminta ei hyödy paikkatiedosta, ellei se tiedä, miten sitä käytetään. Syvällisinkään paikkatieto-osaaminen taas ei riitä, jos ei ole näkemystä liiketoimintatarpeesta. Siksi älykkäät paikkatietoratkaisut tehdään yhdessä. 

Jos sinulla siis on liiketoimintahaaste, oli se sitten minkälainen tahansa, kannattaa sen osaksi ratkaisun suunnittelun tueksi usein ottaa myös syvällisempää paikkatieto-osaamista, mahdollistamaan edellytykset entistä älykkäämpien ratkaisuiden toteuttamiselle. 

Tutustu myös

Kirjoittajasta

CGI:n asiantuntija

CGI:n asiantuntija

CGI on globaali ICT-palveluyritys.  Suomessa noin 3 700 asiantuntijaamme konsultoi asiakkaitamme liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Olemme myös luotettu ulkoistuskumppani.  

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot