Primary tabs

Pystytkö nimeämään asian, jolla on vain yksi ominaisuus? Tai asian, johon ei vaikuta sen itsensä lisäksi mikään muu? 

Paikkatietokonsulttina minulle usein tarjotaan ajatuksena sijainnin olevan juuri tällainen toimija, itsenäinen elementtinsä vailla muita ulottuvuuksia. Uskallan kuitenkin väittää, että sijainti ei ole koskaan olemassa pelkästään itsenään, vaan siihen on kytkettävissä aina muutakin - ja juuri näissä kytkennöissä on sijainnin suurin arvo.  

Tämä blogi on kolmas osa blogisarjassa Neljä askelta paikkatiedosta liiketoimintahyödyksi, joka rakentaa polun paikkatiedon laadukkaammalle hyödyntämiselle osana organisaatioiden liiketoimintaa ja johtamista. Sarjan ensimmäisessä osassa tunnistimme paikkatiedon ja toisessa osassa ymmärsimme paikkatiedon osuuden osana laadukasta liiketoimintadataa. Voit tutustua blogisarjan aiempiin kirjoituksiin tai liittyä matkaan askeleella kolme. 

Ne tahot, jotka löytävät riippuvuuksista merkityksellisimmät, niittävät suurimman liiketoimintahyödyn.

Kolmas askel - tunnista yhteydet ja jalosta liiketoimintadataa sijainnin avulla

Mistä siis puhutaan, kun puhutaan sijainnista? Lähestulkoon aina silloin puhutaan asioista, jotka liittyvät sijaintiin, ei sijainnista itsestään: mitä sijainnissa on? Mitä siellä tehdään? Mitä näistä kahdesta on lopputuloksena? Sijainnista puhuttaessa puhutaan siis eri tyyppisistä tiedoista, jotka joko vaikuttavat tai ovat vaikuttamatta toisiinsa, on tallennettu mahdollisesti eri järjestelmiin ja ovat mahdollisesti eri tahojen vastuulla, mutta joilla on yksi yhdistävä tekijä: sijainti. 

Se, mitä sijainnin todellinen arvo kulloinkin on, määräytyykin juuri noista sijaintiin liittyvistä tekijöistä ja niiden vaikutuksesta toisiinsa. Toisinaan vaikutus on merkityksetön, toisinaan ehdoton välttämättömyys eri tahojen olemassa ololle tai kehittymiselle. Esimerkiksi teollisuus on täysin riippuvainen raaka-aineidensa saatavuudesta, mutta yhden sisäänostajan sairasloma ei vaikuta tehtaan toimintaan suurestikaan. 

Toisinaan asioiden ja tekijöiden välinen yhteys ja vuorovaikutus on itsestään selvää, ja siitä osataan huolehtia erilaisin sopimuksin ja järjestelyin, kuten esimerkiksi raaka-aineiden toimitussopimukset ja -ketjut tuottajalta teollisuudelle. 

Toisinaan eri tekijöiden välillä kuitenkin on vuorovaikutussuhde, jota ei ymmärretä olevan. Ja toisinaan asioille, joilla aikaisemmin ei ole ollut tai havaittu olevan yhteyttä toisiinsa, saadaan luotua sellainen yhteys, josta kehittyy jotain aivan uutta ja nostattavaa. Nämä ovat niitä kultakimpaleita, joita kaikki haluaisivat vaskoolinsa pohjalta löytää. 

Löydä liiketoimintahyötyjen äärelle paikkatiedon avulla

Paikkatieto tarjoaa liiketoiminnalle vaskoolin avuksi noiden kultakimpaleiden löytämiseksi. Se kun liittyy lähes kaikkeen tietoon. 

Liiketoiminnalle paikkatieto on haasteellinen, koska sitä löytyy lähes jokaisesta järjestelmästä ja toiminnan alueelta; paikkatietoa on siksi vaikea hallita, koska sitä ei voi keskittää, eristää eikä käsitellä yhtenä selkeänä kokonaisuutena. Se on jopa eri paikoissa eri näköistä: se on paitsi osoitteita ja koordinaatteja, ennen kaikkea myyntilukuja, palveluiden käyttäjiä, sidosryhmiä, asiakasprofiileita, varastotilanteita, aikatauluja, toimitusvelvoitteita, tuotetunnuksia, ja vaikkapa henkilöstön allokaatiolukuja – näin muutamia mainitakseni. 

Mutta jos osaa nähdä haasteiden yli ja huomata, että huolimatta näennäisistä poikkeavuuksistaan ja toisiinsa liittymättömyydestään lähes kaikki tiedot ovat yhdistettävissä toisiinsa yhden muuttujan – sijainnin – avulla, haasteesta tuleekin mahdollisuus. Mahdollisuus löytää yhteydet oman toiminnan eri tekijöiden välillä, mahdollisuus löytää yhteydet oman toiminnan ja asiakkaiden toimintamallin välillä ja mahdollisuus löytää jotain täysin uutta havaitsemalla ne yhteydet eri muuttujien välillä, joita muut eivät ole vielä havainneet. 

Ne tahot, jotka löytävät riippuvuuksista merkityksellisimmät, niittävät suurimman liiketoimintahyödyn.

Unohda siis paikkatieto sellaisena kuin olet sitä tottunut ajattelemaan. Keskity sen sijaan ensin miettimään, mitä liiketoimintasi todella tarvitsee. Mieti sitten, miten käytettävissäsi oleva tieto mahdollistaa sen toteutumisen – onko käytössäsi kaikki tarvitsemasi tieto ja pystytkö löytämään siitä juuri ne yhteydet tai sidonnaisuudet, jotka ovat liiketoiminnallesi oleellisia. Tarvittaessa pyydä apua

Tutustu myös

Kirjoittajasta

CGI:n asiantuntija

CGI:n asiantuntija

CGI on globaali ICT-palveluyritys.  Suomessa noin 3 700 asiantuntijaamme konsultoi asiakkaitamme liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Olemme myös luotettu ulkoistuskumppani.  

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot