Vesa Kotilainen

Vesa Kotilainen

Konsultti, pankki- ja vakuutusalan ratkaisut

Primary tabs

Ekosysteemin synnyttäminen on useiden innovaatiohankkeiden kärjessä. Tätä tavoitellaan ilmeisten etujen vuoksi: jokainen haluaa laajan kehittäjäyhteisön tuen, mediahuomiota, jatkuvasti kasvavia asiakasvirtoja ja parasta asiakaskokemusta. Yritysten innovaatiostrategian näkökulmasta varsinkin kehittäjäyhteisö, eli omasta halustaan kehitystyöhön osallistuvat yritykset ja yksityishenkilöt, ovat todellinen kilpailuetu. 

Useimmille tutuimmat tietotekniikan ekosysteemit ovat matkapuhelinten sovelluskaupat, näistä elinvoimaisimmat Applen AppStore ja Google Play. Näiden toimintalogiikka on samoin useimmille tuttu: kuka tahansa voi kehittää sovelluksen, sovelluksen laatu tarkastetaan ekosysteemin omistajan toimesta ja jos sovelluksen käytöstä peritään maksua, se jakautuu jollakin prosenttiosuudella sovelluksen kehittäjän ja ekosysteemin omistajan kesken. 

Matkapuhelinten sovelluskauppa täyttää myös biotieteiden, tarkemmin ekologian sanaston mukaisen määritelmän ekosysteemistä: toiminnallinen kokonaisuus, joka on alueellisesti rajattu (matkapuhelinten tapauksessa rajat asettaa käyttöjärjestelmä). Ekosysteemin sisällä eliöt elävät ja kasvavat tasapainossa. 

Tällainen luonnontieteellinen tarkastelu tarjoaa hyviä työkaluja myös IT-ekosysteemin suunnitteluun: mikä on se toiminnallinen kokonaisuus, johon ekosysteemiä ollaan synnyttämässä; 

  • Omistatko sen itse? 
  • Onko kokonaisuus rajattu sillä tavalla, että ekosysteemissä on riittävästi ravintoa (IT-ekosysteemissä liikevaihtopotentiaalia), joka houkuttelee kehittäjiä? 
  • Onko rajaus sellainen, että ekosysteemi tarjoaa tunnistettavaa lisäarvoa loppukäyttäjille, jotain sellaista mitä muualta ei voi saada? 

Jos vastasit yhteenkin näistä kysymyksistä ”ei”, sinulla on erinomainen mahdollisuus toimia osana jotakin olemassa olevaa tai pian syntyvää ekosysteemiä. 

Jos vastasit kaikkiin ekosysteemikysymyksiin ”kyllä”, olet ison mahdollisuuden ääressä. Pyörät on parasta laittaa pyörimään nopeasti, koska ekosysteemi on altis myös evoluutiolle eli jatkuvalle kilpailulle. Ja tämä kilpailu on valitettavasti nollasummapeliä, eli kehittäjät ja käyttäjät joko ovat ekosysteemissäsi tai sitten eivät ole. Parhaimmillaan ekosysteemi on valtava kilpailuetu ja myös innovaatioalusta uusille ekosysteemeille, kuten esimerkiksi Apple Pay ja Google Pay osoittavat.  

Edellä mainituista maksuliikenne-ekosysteemeistä vielä kaksi huomiota: kilpailu ekosysteemeistä on luonteeltaan globaalia ja panokset sen mukaisia. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on varmempi vaihtoehto kuin kokonaan oman ekosysteemin rakentaminen. Ja toiseksi, perinteiset toimialarajat eivät estä uusien ekosysteemien muodostumista. Tämä on useimmille yrityksille sekä uhka että mahdollisuus. 

Kirjoittaja työskentelee johtajana CGI:n yhteisyrityksessä finanssitoimialalla innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen parissa. Hänet tavoittaa osoitteesta vesa.kotilainen@cgi.com
 

Kirjoittajasta

Vesa Kotilainen

Vesa Kotilainen

Konsultti, pankki- ja vakuutusalan ratkaisut

Olen Vesa Kotilainen, ja toimin konsulttina pankki- ja vakuutusalalla . Työssäni yhdistän CGI:n globaalin tarjoaman ja asiakkaan liiketoimintatarpeet, sekä ripauksen näkemystä uusista disruptiivisista toimintamalleista ja ratkaisuista. Olen digitalisaation veteraani kaupan, logistiikan ja telecomin toimialoilta, toiminut asiantuntija- ja liiketoimintarooleissa eri organisaatioissa viimeisen 15 ...