Digitaalista yhteiskuntaa ja siihen kuuluvia palveluja pidetään tärkeimpänä tuottavuuden nostamisen keinona tulevaisuudessa.

Korkean koulutustason ja hyvien teknologiavalmiuksien vuoksi Suomi on erittäin kyvykäs ottamaan niitä käyttöön. Meillä myös on jo olemassa sadoittain hyviä ja toimivia julkisia ja yksityisiä digitaalisia palveluja.

Mitkä ovat digitaalisten palvelujen yhteiset nimittäjät? Näitä on yllättävän paljon:

  • 24/7. Palvelut ovat aina käytössä. Niitä voi käyttää silloin, kun asiakkaalle parhaiten sopii.
  • Riippumattomuus paikasta. Tietoliikenneverkot ulottuvat lähes kaikkialle, joten myös palvelut ovat käytettävissä kaikkialta. Asiakaskeskeisyys korostuu tästäkin näkökulmasta.
  • Automaation lisääntyminen. Kaikki mikä voidaan automatisoida, tullaan myös automatisoimaan. Tässä piilee tuottavuuden lisäämisen suurin potentiaali.
  • Monipuoliset liittymistavat. Erilaisten verkossa olevien laitteiden määrä kasvaa nopeasti. Olemme matkalla kohti esineiden internetiä.
  • Uudet liiketoimintamahdollisuudet. Maailmankaikkeuden tietomäärä kaksinkertaistuu parin vuoden välein. Tämä luo paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia tietojen uudenlaiseen yhdistämisen kautta sekä tarpeen ja tarjonnan paremman kohtaamisen avulla.
  • Uudet riskit. Tietoturva ja kyberturvallisuus tuovat mukanaan sekä uhkia että mahdollisuuksia.
  • Globaali toiminta. Tämä mahdollistaa toisaalta valtavan massan ekonomian hyödyn yksikköhintoihin, mutta toisaalta pienenkin tarpeen tai hyvin spesifisen tarpeen jakelun laajalle asiakaskunnalle.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat paljon, mutta ne myös vaativat tuekseen ketteriä ja nopeita tapoja muuttaa liiketoimintaprosesseja, määräyksiä ja sääntöjä. Toivottavasti sääntöjen ja määräysten lukumäärä joka tapauksessa mieluummin pienenee kuin kasvaa.

Asiakas on palveluiden keskiössä ja asiakkuuden käsite muuttuu jatkuvasti. Asiakas voi olla perinteisen kuluttajan tai yrityksen lisäksi toinen palvelu tai verkosto. Asiakas on usein myös tiedon tuottaja, jalostaja tai jopa palvelun tuottaja.

Mikä on digitaalisen asiakkaan tulevaisuus? Miten muutoksen vauhtiin voisi ja pitäisi vaikuttaa, vai ohjaako avoin kilpailu oikeaan suuntaan?

Nyt on uudenlaisen johtamisen aika.

Digitaalisia palveluita ja sähköistä asiointia käsitellään uusista näkökulmista Ratkaisu15-seminaarissa 22.1.2015, "Digitaalinen yhteiskunta" -teemasalin puheenvuoroissa. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu www.cgi.com/fi/ratkaisu

Kuka äänessä?

  • Tutustu kirjoittajaan

Kirjoittajasta

Kuva CGI:n asiantuntijasta

CGI:n asiantuntija

CGI on globaali ICT-palveluyritys.  Suomessa noin 3 700 asiantuntijaamme konsultoi asiakkaitamme liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Olemme myös luotettu ulkoistuskumppani.