Olen Pentti K. Kurki ja työskentelen CGI:n Digital Insight-yksikössä. Kehitysjohtajana olen ollut mukana useissa kansallisissa ja asiakaskohtaisissa tiedolla johtamisen hankkeissa jalkauttamassa tietoon pohjautuvaa palveluiden kehittämis- ja johtamismallia.