Primary tabs

Mika Kaartinen

Olen Mika Kaartinen ja työskentelen asiakkuusjohtajana CGI Welfare & Local Government –yksikössä. Toimin sillanrakentajana terveydenhuollon asiakkaideni ja CGI:n asiantuntijoiden välillä. Erityisiä mielenkiintoni kohteita ovat kansalaisen palvelukoordinaatio, potilasturvallisuus ja digitalisaatio.

 

Kirjoittajalta

Miksi tarvitsemme sote-ekosysteemejä?

08.11.2018 Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on maailman huippua. Silti se on suuren muutospaineen alla. Näihin muutospaineisiin vastaaminen edellyttää uudenlaista yhteistyötä. Me kaikki tunnemme tapauksia, joissa asiakas ei ole saanut oikea-aikaisesti sitä vaikuttavaa palvelua tai tukea, jota hän ...

Miten Pertti Kurikka ja sote-uudistus liittyvät toisiinsa?

01.02.2017 26.12.2016 tulee jäämään historiaan. Tuona päivänä muusikko, kirjailija ja kuvataiteilija Pertti Kurikka täytti 60 vuotta ja esiintyi viimeistä kertaa yhdessä yhtyeensä Pertti Kurikan Nimipäivien kanssa helsinkiläisessä On The Rocksissa. Pertti on ottanut kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ...

Sote-palvelujen koordinointia on kehitettävä - Kenellä on vastuu?

17.02.2016 Onhan tämä ristiriitaista. Meillä on yksi maailman vauraimmista ja toimivimmista yhteiskunnista, mutta silti yksittäinen ihminen jää valitettavan usein ilman tarvitsemaansa tukea. Ongelmat kertautuvat ja tuen tarve kasvaa. Tukimuotoja on toki paljon ja eri sektoreiden sisäinen asiantuntemus on ...