Olen Karri Salminen ja toimin CGI:n julkisen sektorin palvelujen markkinoinnista vastaavana johtajana. ICT palvelualalla olen toiminut vuodesta 1999 alkaen ja sitä ennen pitkään mediasektorilla. CGI:llä olen toiminut yli 10 vuotta.

Digitalisaation hyödyntäminen palvelutuotannossa ja kansalaisten arjessa on ollut jo pitkään tehtävieni keskiössä. Julkisen sektorin vaikuttavuus ja tuottavuus saadaan aikaan entistä enemmän palvelujen digitalisaatiolla.

Viime vuosina olen perehtynyt muun muassa liikenteen digitalisaatioon osallistuen kansallisten strategioiden laatimiseen ja toteuttamiseen. Toimikenttänäni on kuitenkin koko julkinen sektori ja sen tulevaisuustyö.