Työskentelen CGI:llä tietovarastojen ETL-ratkaisujen ja raportoinnin parissa. Olen CGI:llä ollut mukana määrittelemässä, suunnittelemassa, toteuttamassa ja ylläpitämässä useita erilaisia räätälöityjä Data Warehouse –tietovarastoja, jotka tukevat asiakkaiden liiketoimintaa.

Toteutetuissa projekteissa olen pitänyt tärkeänä sitä, että kuuntelemme tarkkaan asiakkaan toiveita ja etsimme juuri oikeat ratkaisut, jotka tukevat asiakkaan tavoitteita myös pitkällä tähtäimellä. Asiakkaiden tavoitteiden toteuttamiseksi etsin myös jatkuvasti uutta tietoa tietovarastoinnin teknologian kehityksestä, eri välineistä sekä myös muista, tietovarastointia tukevista teknologioista.