Työskentelen ravitsemus- ja sovellusasiantuntijana CGI Aromi -tuoteportfolion parissa. Olen ollut mukana Aromi Diet -ravintolaskentaohjelman tuotekehityksessä alusta alkaen.