Arja Virta

Työskentelen CGI:llä tietosuoja-asioiden parissa. Tavoitteenani on auttaa varmistamaan, että toimimme tietosuoja-asetuksen, lakien, säännösten sekä myös CGI:n prosessien ja tietosuojapolitiikan mukaisesti.

Toivon, että aina henkilötietoja käsitellessämme mietimme mm. riittävää suojatasoa niiden käsittelylle sekä luonnollisen henkilön (rekisteröidyn) oikeuksia henkilötietojensa käsittelyyn liittyen niin, että siitä tulee automaattisesti sisäänrakennettu toiminto järjestelmien lisäksi meille kaikille jokapäiväisessä työssämme. Viestintä ja kouluttaminen ovat tässä tärkeässä roolissa.

Itse olen tutustunut Euroopan yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) jo ennen sen voimaan astumista, vuodesta 2015 lähtien, ja pyrin pitämään alan tietotaitoani yllä jatkuvasti tutkimalla aihetta lisää ja mm. alan verkostojen kautta. Täsmentyvien käytäntöjen kautta voimme kaikki oppia jatkuvasti uutta.

Kirjoittajalta

Privacy by design and by default in analytics and solution development

19.05.2021 The technological evolution of data and analytics capabilities has made it possible to collect, store and analyze massive amounts of data in real time and with relatively low cost. However, privacy challenges may arise when personal data is collected and analyzed. Personal data must be managed and ...