Työskentelen CGI:llä tietosuoja-asioiden parissa. Tavoitteenani on auttaa varmistamaan, että toimimme tietosuoja-asetuksen, lakien, säännösten sekä myös CGI:n prosessien ja tietosuojapolitiikan mukaisesti.

Toivon, että aina henkilötietoja käsitellessämme mietimme mm. riittävää suojatasoa niiden käsittelylle sekä luonnollisen henkilön (rekisteröidyn) oikeuksia henkilötietojensa käsittelyyn liittyen niin, että siitä tulee automaattisesti sisäänrakennettu toiminto järjestelmien lisäksi meille kaikille jokapäiväisessä työssämme. Viestintä ja kouluttaminen ovat tässä tärkeässä roolissa.

Itse olen tutustunut Euroopan yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) jo ennen sen voimaan astumista, vuodesta 2015 lähtien, ja pyrin pitämään alan tietotaitoani yllä jatkuvasti tutkimalla aihetta lisää ja mm. alan verkostojen kautta. Täsmentyvien käytäntöjen kautta voimme kaikki oppia jatkuvasti uutta.