Kohdattu ongelma: Rakennusalan työturvallisuushaasteet

Rakennusalan ikuisuusongelma on työmaahenkilöstön suojavarusteiden puutteellinen käyttö tai käytön laiminlyönti. Suurimmassa vaarassa ovat kädet, mutta heti toisena tilastossa tulee pään alueelle kohdistuneet vahingot. Rakentamisessa ja teollisuudessa työtapaturmasta johtuvan poissaolon päivähinta nousee 600 euroon ja yhden työtapaturman kokonaiskustannus työnantajalle on noin 8 500 euroa.

Laki vaatii suojainten käytön mikäli työmaariskejä ei pystytä muulla tavoin poistamaan ja työnjohto on velvollinen sitä myös seuraamaan. Vuonna 2018 Suomen työmailla kuitenkin loukkaantui yli 32 000 ja menehtyi 6 työntekijää muun muassa turvavarusteiden puutteellisuuden vuoksi. (Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus) Miten teknologiaa pystyttäisi hyödyntämään, jotta työmaatapaturmien määrä laskisi?

 

32 000
työtapaturmaa
vuodessa

Valvonta ja epäkohtiin puuttuminen, myös suojaimien osalta, on lähiesimiesten ja muun linjajohdon lakisääteisiä velvoitteita. Valitettavasti työnjohto ei kuitenkaan pysty aukottomasti valvomaan henkilösuojaimien käyttöä.

Henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija Vesa Kynsijärvi, LähiTapiola

 

Hyödynnetty teknologia: videoanalytiikka

Tartuimme haasteeseen hyödyntämällä videoanalytiikkaa. Videoanalytiikalla tarkoitetaan kuva- ja videomateriaalin analysointia koneoppimisen avulla, muodostaen tarkkaa kuvaa ihmisten kohtaamisista, käyttäytymisestä ja tunteista. Ihmisten lisäksi kuvamateriaalista voidaan tunnistaa esineita ja asioita, ja videoanalytiikan olennainen hyöty onkin suurten kokonaisuuksien sekä pienten yksityiskohtien tarkka analysoiminen reaaliaikaisesti. Kuva- ja videomateriaalia analysoimalla pystymme luomaan datasta uusia ulottuvuuksia ja sitä kautta tuottamaan lisäarvoa.

Tietosuojan suhteen videoanalytiikkaratkaisussa on selkeä linja: henkilötietoja ei kerätä ja kaikki videodata poistetaan heti analysoinnin jälkeen.

camera

 

 

Kehitetty ratkaisu: Suojavarustautumisen varmistaminen

CGI ja LähiTapiola lisäsivät työturvallisuutta hyödyntämällä videoanalytiikkaa

LähiTapiolan kanssa toteutetussa projektissa lähdimme valvomaan Valtran työmaahenkilöstön henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä videoanalytiikkaa hyödyntäen. Videoanalytiikkaratkaisu analysoi automaattisesti ja reaaliaikaisesti, kuinka moni työntekijä ohittaa työmaaportin ilman suojakypärää.

Kehittämämme ratkaisu siirtää videokuvadatan pilvipalveluun, jossa sitä yhdistellään ja analysoidaan. Analysoitu data toimitetaan visuaalisena raporttina mobiiliapplikaatioon, josta voidaan heti nähdä, mikä on suojavarustautumisen tilanne työmaalla.

Tekninen toteutus

Projektissa työmaaportin ohjelmisto luki kuvavirtaa samaan paikalliseen verkkoon kytketyltä IP-kameralta, ja välitti kuvavirran Amazon Web Services -pilvipalveluympäristössä ajetulle laskentapalvelimelle. Laskentapalvelimella kuvavirran vastaanotosta vastaava komponentti välitti kuvadatan kahdelle neuroverkkomallille, joista toinen havaitsi henkilöitä ja toinen suojavarusteita. Näiden kahden mallin tulokset yhdistettiin seuraavassa komponentissa, joka välitti tulokset taas uuden komponentin kautta Elasticsearch-tietokantaan.

Raportointi havainnoista tehtiin csv-muotoisilla tiedostoilla, jotka sisälsivät kaksi tärkeää tietoa: aikaleima, jolloin henkilö on havaittu portilla sekä true/false -tieto siitä, käyttikö henkilö kypärää portin läpi kulkiessa. Reaaliaikaiset visuaaliset raportit välitettiin mobiiliapplikaatioon.

Kehittämämme ratkaisu siirtää videokuvadatan pilvipalveluun, jossa sitä yhdistetään ja analysoidaan. Analysoitu data toimitetaan visuaalisena raporttina mobiiliapplikaatioon, jossa voidaan heti nähdä, mikä on suojavarustautumisen tilanne.

työmies

 

 

 

PPE
PPE
PPE

 

Toteutuneet tulokset ja hyödyt

Ratkaisulla pyritään saavuttamaan 100% tarkkuus kypärän tunnistamisessa päivän valossa. Tässä hankkeessa pääsimme 95% tarkkuuteen. Mikä tärkeintä, työntekijöiden aktiivisuus kypärän käyttämisessä nousi projektin edetessä.

Tulevaisuudessa järjestelmään asennetaan myös hälytysominaisuus, jolloin tiedetään reaaliaikaisesti, jos työmaalla on paikalla henkilö ilman pakollista suojavarustetta. Erilaiset työmaiden vaara-alueet ja niihin liittyvät uhkatilanteet on myös mahdollista tunnistaa tulevaisuudessa automaattisesti videoanalytiikan avulla.

Rakennusalan tapaturmataajuus on toimialojen korkein, ja se on pysynyt suhteellisen vakaana 2010-luvulla. Nyt tarvitaan kuitenkin uusia keinoja työtapaturmavahinkojen vähentämiseen. Haluamme tukea yrityksiä saavuttamaan nolla tapaturmaa tavoitteen. Videoanalytiikka on yksi keinoista, jolla riskienhallinta voidaan perustaa todelliseen dataan uhka- ja vaaratekijöistä.

Kehityspäällikkö Kalle Kuusisto, LähiTapiola

 

Miksi projekti edustaa innovatiivista teknologian käyttöä?

Projektissa kaksi kehittyvää teknologiaa kohtaavat tavalla ja kontekstissa, jollaista ei ole ennen nähty. Videoanalytiikka ja mobiliteetti tuovat runsaasti mahdollisuuksia teollisuuden ja rakentamisen toimialoille turvallisuuteen ja laadunvalvontaan liittyen. Kyseinen projekti todisti teknologioiden toimivuuden ja lunasti antamamme arvolupauksen: videoanalytiikalla pystytään valvomaan suojavarusteiden käyttöä tarkasti ja anonyymisti ennaltaehkäisten työmaatapaturmia. Kätevä mobiiliratkaisu mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja datan hyödyntämisen jatkotoimenpiteitä varten.

Projektin toteutti CGI yhteistyössä LähiTapiolan ja Valtran kanssa.

 

 

Lähde: https://areena.yle.fi/1-50315754?autoplay=true

 

CGI

 

 

 

logo-lähitapiola
valtra