Savonlinnan Seudun Työterveys ry on käyttänyt CGI:n kehittämää SoftMedic-potilastietojärjestelmää yhdistyksen perustamisesta saakka eli vuodesta 2003. Toiminnanjohtaja Maarit Leskinen näkeekin SoftMedicin ennen kaikkea toiminnanohjausjärjestelmänä, jonka kautta onnistuvat niin potilastietojen säilyttäminen, laskutus kuin resursointi ja työajanseurantakin.

Savonlinnan Seudun Työterveys

Savonlinnassa toimii asiakkaidensa omistama laadukas ja joustava työterveyspalvelu, joka saa kiitosta asiakkailtaan. Savonlinnan Seudun Työterveys ry (SSTTR ry) tuottaa terveyspalveluja yli 3 500 henkilöasiakkaalle ja 430 yritykselle.

- Kun lähdimme vuonna 2002 perustamaan toimintaamme, kilpailutimme eri potilastietojärjestelmiä. SoftMediciin päädyimme henkilöstömme aiempien hyvien käyttökokemusten vuoksi ja ennen kaikkea siksi, että sitä on helppo käyttää, SSTTR ry:n toiminnanjohtaja Maarit Leskinen kertoo ja jatkaa:

- SoftMedicin etuna on mielestäni juuri se, että monipuolisuudestaan huolimatta siinä ei tarvitse tehdä turhia klikkauksia tai selata monia välilehtiä hoitaakseen jonkun asian. Sen vuoksi sen käyttöön on myös helppo perehdyttää uusia tekijöitä ja tarvittaessa alihankkijoita.

Potilastiedoista toiminnan ohjaukseen

Savonlinnassa SoftMedicia hyödynnetään moneen muuhunkin tarkoitukseen kuin potilastietoihin. Leskisen mukaan vuosien varrella siitä on kehittynyt pikemminkin heidän toiminnanohjausjärjestelmänsä.

- SoftMedic täyttää erinomaisesti perustehtävänsä potilastietojen kirjaamisesta, tarkastelusta ja raportoinnista. Meillä se on taipunut kuitenkin myös ajanvarauksen ja resursoinnin tueksi. Myös työajanseuranta ja tuntiraportit onnistuvat sen kautta kätevästi, Leskinen sanoo.

SSTTR ry oli yksi ensimmäisistä toimijoista, joka liittyi Kanta-järjestelmään.

- Koska SoftMedic on A-luokan järjestelmäksi sertifioitu, käyttöönotolle ei ollut esteitä ja yhdessä CGI:n kanssa saimme nopeasti liittymät kuntoon.

Myös sähköinen laskutus onnistuu SoftMedicin kautta. SSTTR ry:llä on liitäntä CGI:n laskuhotelliin. Yritysasiakkaat pääsevät tarkastelemaan liitteitä ja sähköisiä laskuja tietoturvallisesti oman asiakasliittymän kautta.

- Olemme olleet ottamassa käyttöön useasti ensimmäisinä SoftMedicin uusia ominaisuuksia ja osallistuneet näin myös niiden kehittämiseen. Arvostan sitä, että meillä on aina ollut oma nimetty yhteyshenkilö ja lisäksi vuosien varrella on moni CGI:n kehittäjäkin tullut tutuksi. Erityisen tyytyväisiä olemme olleet tukipalveluihin, joista vastataan aina tosi nopeasti, Leskinen kiittelee.

Data tukemaan sairauksien ennaltaehkäisyä

SSTTR ry kehittää aktiivisesti palvelujaan ja vuonna 2020 se on ottanut käyttöön esimerkiksi videovastaanottopalvelut. Leskinen näkee myös analytiikassa mahdollisuuksia ennakoivan työterveyshuollon kehittämisessä.

- Työantajat kaipaavat yhä enemmän tietoa ja raportointia työkykyjohtamisen tueksi. Esimerkiksi sairauslomatiedot halutaan siirtää automaattisesti yritysten HSE-järjestelmiin, jotta toistuviin poissaoloihin voidaan tarvittaessa ennakoivasti puuttua. Tulevaisuudessa haluammekin tukea asiakkaitamme yhä enemmän ennakoivasti datan ja analytiikan avulla, Leskinen pohtii.

Leskisen mukaan jo nyt raportointi on tärkeä osa työterveysyhteistyötä asiakkaiden kanssa.

- Saamme sujuvasti SoftMedicista asiakkaillemme räätälöityjä raportteja, joita tuotamme sovitun aikavälein. Lisäksi hyödynnämme yhdistyksemme osalta vuosiraportointia käyntien ja toimenpiteiden osalta. Saamamme tieto ohjaa SSTTR ry:n toimintaa ja toiminnansuunnitteluamme.

 

Lue lisää aiheesta: