Vetrea Terveys on valtakunnallisesti toimiva yksityinen koti-, hoiva-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja, jolla on "auttaminen intohimona". Vetrea päivitti Sonet-järjestelmänsä uuden sukupolven Sonet Premium talouden-  ja henkilöstönohjauksen sovelluksiin sekä analysointiratkaisuun

Asiakkaan haaste 

Vetrea on kasvanut nopeasti. Yritys haki nykyaikaista ja helppokäyttöistä – mutta samalla kustannustehokasta ERP-ratkaisua, joka mahdollistaa prosessien automatisoinnin myös yritysostojen yhteydessä. 

Vetrea halusi samassa yhteydessä päästä eroon omista palvelimista ja siirtyä kokonaan SaaS-palveluun. Myös pitkään käytössä olleet Sonetin käyttöliittymät alkoivat kaivata modernisointia.

Halusimme hankkeen toteuttajaksi riittävän suuren toimijan, joka tuntee toimialamme perin juurin. Siirtyminen uuteen järjestelmään sujui hyvin.

- Joonas Sakki, talousjohtaja, Vetrea Terveys Oy

Ratkaisumme 

Sonet Premium on uuden ajan tehokas ja ketterä ERP-ratkaisu talouden ja henkilöstön ohjaukseen. Sonetin historiatiedot siirtyvät helposti uuteen Sonet Premiumiin. 

Tiedon etsiminen on Sonet Premiumissa helppoa, mikä tehostaa työajan käyttöä ja järkeistää tekemistä. Jokaiselle käyttäjälle on roolin mukainen oma näkymä järjestelmään ja kevyet valikkorakenteet tukevat käyttäjän työtä.

Parametroitujen ohjaustietojen avulla järjestelmä on helposti muokattavissa organisaation muuttuvien tarpeiden mukaan. Perinteisiä räätälöintejä ei tarvita. 

SaaS-palvelusopimuksen myötä järjestelmä pyörii CGI:n konesalissa. Näin Vetrea pääsi luopumaan omista palvelimistaan. Sopimus kattaa järjestelmän ylläpidon ja päivitykset. "Asiakas voi keskittyä palvelun käyttämiseen", myyntipäällikkö Eero Immonen CGI:ltä tiivistää. 

Vetrea otti myös käyttöön Sonet analysointiratkaisun , jolla on helppo työstää erilaisia suodatuksia, ryhmittelyjä ja syväluotauksia sekä esittää ne graafisesti. Analysointiratkaisussa on mukana peruspaketti, joka sisältää käyttövalmiita yhteenvetonäkymiä sekä talouden- ja henkilöstönohjauksen raportteja.

Tavoitteemme

CGI:llä on vuosikymmenien kokemus terveys- ja hoiva-alan tietojärjestelmien toiminnallisuuden kehittämisestä. Sonet Premium tuo asiakkaiden käyttöön niin valmiita toimintamalleja, että organisaatio pystyy mukautumaan niiden avulla toimintaympäristön muutoksiin myös omin avuin. Esimerkiksi uuden yksikön perustaminen tai yrityksen siirtäminen järjestelmään käy helposti ja kustannustehokkaasti. 

Miksi CGI? 

Vetrealla on CGI:n kanssa pitkäaikainen kumppanuussuhde.  

"Halusimme hankkeen toteuttajaksi riittävän suuren toimijan, joka tuntee toimialamme perin juurin. Siirtyminen uuteen järjestelmään sujui hyvin", Vetrea Terveys Oy:n talousjohtaja Joonas Sakki tiivistää. 

Vetrea on valtakunnallisesti toimiva yksityinen koti-, hoiva-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja. Vetrea-konserniin kuuluvat Vetrea Terveys Oy ja sen tytäryhtiöt Hoivakymppi Oy, H10 Kymppipalvelut Oy, Tammenkoti Oy, Sunnen Koti Oy ja Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy. Vetrean omistaa suomalainen osuuskunta KPY.  
Vetreassa työskentelee noin 800 eri alojen ammatti-ihmistä; sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja, fysioterapeutteja, lähihoitajia, jalkahoitajia, lastenhoitajia, siivoojia ja kotitalonmiehiä.