Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu oli jo pitkään käyttänyt Rondoa ostolaskujen käsittelyn ja sopimusten arkistoinnin automatisointiin, kun tarve työnkulkujen tehostamiselle havaittiin. Tutun järjestelmän laajentaminen dokumentoinnin automaatioon nähtiin tähän parhaana vaihtoehtona.

Työnkulkujen kehittämisellä Veripalvelu tavoitteli organisaation tietovirtojen yhtenäistämistä, tiedon löytämisen helpottumista ja seurattavuuden paranemista. Sidosryhmien viestien ja asiakirjojen automaattinen dokumentointi Rondo-palvelun avulla on kohentanut huomattavasti prosessien sujuvuutta.

”Aiemmin eri sidosryhmiltä ja viranomaisilta tulleet tiedot makasivat hajautetusti mapeissa tai yksittäisten henkilöiden sähköposteissa. Joudumme työssämme aika ajoin palaamaan näihin dokumentteihin, ja ennen automaattista dokumentointia tämä vei paljon aikaa”, kertoo Veripalvelun kehitysjohtaja Teemu Laakso.

Pienellä panostuksella merkittäviä tuloksia

Automatisoinnin vaikutukset Veripalvelun arkeen ovat käänteentekeviä. Laakso vakuuttaa, että työnkulkujen sähköistäminen lisää johdonmukaisuutta ja tehokkuutta, mikä tarjoaa tilaisuuden tehdä tiiviimpää yhteistyötä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Automatisoitu prosessi vapauttaa aikaa muuhun tekemiseen. Koska tieto on helposti löydettävissä samasta paikasta ja se on koko organisaation käytettävissä, yksittäisten asioiden selvittäminen on nopeampaa. Lisäksi aiemmin manuaalisesti läpikäydyt viestit voidaan poimia järjestelmällisesti yhteen automaation avulla.

”Pieni tekemämme panostus työnkulkujen automatisointiin maksaa itsensä takaisin”, Laakso toteaa.

 

Lataa automaatio-opas ja ota selvää, mitä toimintoja ja työtehtäviä on mahdollista kehittää prosessien automatisaatiolla.

Automaatio-opas