Tarkka data takaa tasaisen kyydin

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ajoneuvoistaan keräämän sensoridatan analysointi tuottaa liikenneturvallisuuden ja kustannustehokkuuden parantumisen ohella ympäristöhyötyjä ja asiakastyytyväisyyttä.

Kustannustehokkuudella on suuri merkitys Helsingin seudun joukkoliikenteessä. Toiminnan kilpailutuksessa huomioidaan hinnoittelu ja kalusto, joihin molempiin vaikuttaa olennaisesti kuljettajien ajotapa.

Äkilliset jarrutukset ja kiihdytykset lisäävät erityisesti polttoaineen kulutusta.
– Käytössämme olevat 400 linja-autoa ajavat vuodessa noin 25 miljoonaa linjakilometriä. Erilaisia polttoaineita kuluu noin 12 miljoonan litraa. Kyse on merkittävästä taloudellisesta menoerästä sekä suuresta ympäristöön kohdistuvasta päästövaikutuksesta, sanoo Helsingin Bussiliikenne Oy:n tekninen johtaja Michael Andersson.

Keväällä 2010 alkaneen projektin päätavoitteena oli päästä käsiksi entistä tarkempaan linja- ja kuljettajakohtaiseen tietoon. Pilottivaiheessa valittuihin ajoneuvoihin asennettiin tarvittavat anturit ja datankeruulaitteet. Myöhemmin yhtiön muukin kalusto varusteltiin samoin.

Helppokäyttöisyys korostui ratkaisuvalinnassa.
– Halusimme järjestelmän, joka ei edellytä kuljettajalta minkäänlaisia toimenpiteitä.

Karttatyökalu paljastaa vaaranpaikat

Sensoridata tallennetaan SQL Server -tietokantaan ja muutetaan sopivaan muotoon analyyseja varten. Kertyvää datamassaa pystytään yhdistämään Helsingin Bussiliikenteen muuhun toiminnanohjausjärjestelmään. Käytössä olevien työkalujen avulla tietomassoja päästään myös visualisoimaan. Esimerkiksi äkkijarrutusten, niin sanottujen punaisten jarrutusten, yleisimmät paikat saadaan nähtäväksi ja käsiteltäväksi.

– Järjestelmään on luotu kuljettajien ajotapaindeksi, joka mahdollistaa linjasta ja kellonajasta riippumattoman vertailun. Jokainen kuljettaja saa reaaliaikaista opastusta autossa olevan näytön kautta. Lisäksi heille toimitetaan viikoittain henkilökohtainen raportti.

Ajotavalla on merkitystä. Siihen vaikuttamalla Helsingin Bussiliikenne pystyi vähentämään vuonna 2012 polttoaineiden kokonaiskulutusta noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Laskua on tapahtunut myös liikennöinnin hiilidioksidipäästöissä.

Anderssonin mukaan ennakoivampi ajotapa on laskenut risteysnopeuksia, mikä on puolestaan leikannut isojen ja rajujen kolarien määrää. Samalla myös asiakastyytyväisyys on kohentunut.

Päivittäisestä liikennöinnistä kertyvän datamäärän visualisointi on tärkeä ja hyvin konkretisoiva työkalu. Helsingin Bussiliikenne voi esimerkiksi kertoa reittejä suunnittelevalle HSL:lle tai liikennesuunnittelua tekevälle Rakennusvirastolle vaaranpaikoista tai reiteistä, joilla aikataulu on säädetty liian tiukaksi.

Datan mittaamisesta, keräämisestä ja analysoinnista saatujen kokemusten pohjalta onkin ideoitu uusia sovellusmahdollisuuksia.

Yksi sellainen voisi olla järjestelmän kautta välitettävien liukkaustietojen hyödyntäminen liikennöinnissä.

Lue juttu kokonaisuudessaan Ratkaisu-lehdestä 1/2014