Kokemukset Vietnamin kenttäsairaaloista globaaleihin terveydenhuollon ympäristöihin ovat osoittaneet vahvan läsnäolon merkityksen – kaikessa toiminnassa.

USA:n liittovaltion palveluista CGI:ssä vastaava johtaja James Peake törmää terveyshuollossa eri puolilla maailmaa jatkuvasti hoidon jatkuvuuteen. Ala toimii palvelutarjoajien siiloissa ja potilaita pompotellaan siilosta toiseen.
– Terveydenhuollon IT pitää hoitaa nykyistä paremmin. Meillä on mielestämme iso rooli sen parantamisessa, Peake sanoo.

Hän ei ole ihan tavallinen IT-mies. 69-vuotias Peake on Vietnamin veteraani, sydänkirurgi sekä entinen Yhdysvaltain veteraanien asioista vastaava ministeri ja armeijan ylilääkäri. CGI:n palveluksessa hän on ollut vuodesta 2009.

Eurooppa ja Suomi hyötyvät Peaken mukaan CGI:n kokemuksista Yhdysvalloissa ja Kanadassa esimerkiksi sillä, että yhtiön prosesseja on rakennettu harkiten 36 vuoden aikana.
– Pystymme toimittamaan sovitussa ajassa ja budjetissa. Meillä on eri puolilta maailmaa valtava määrä osaamista, jota myös jaetaan. Minusta suurimpia saavutuksiamme on palvelun taso.

Teknologia on Peakelle mahdollistaja ja CGI integraattori. Roolissa pitää ymmärtää asiakkaiden tarpeet, tuntea teknologiakumppanit ja liimata ne yhteen.
– Ymmärrämme myös suomalaisen terveyskulttuurin erityispiirteet. Siihen tarvitaan alueellinen lähestymistapa.

Aitous tuntuu aina

Peake on johtanut urallaan myös Yhdysvaltain veteraanien terveydenhuoltoa Veterans’ Affairs (VA) -organisaatiossa. Hänen mielestään Suomella ja VA:lla on yhtäläisyyksiä.
– Ongelma on sama, skaala ja näkökulma vain ovat erilaiset. VA:han ilmoittautuneista 8,5 miljoonasta veteraanista 6,3 miljoonaa hoidamme vuosittain. Heitä asuu niin kaupunkikeskuksissa kuin haja-asutusalueilla. Teknologiaa, kuten telelääketiedettä, on käytetty jo pitkään. Näin voidaan vähentää esimerkiksi tehohoidon tarvetta.

Peaken mukaan on selvää, että aito välittäminen todella tuntuu – henkilökohtaisuutta ei voi korvata pelkällä iPhonella, vaan palvelun takana pitää olla hoito kokonaisuudessaan.
– Kun minä käyn vastaanotolla – aika harvoin – haluan että minua kuunnellaan ja minusta välitetään ja että hoito jatkuu sittenkin kun olen kävellyt ulos vastaanotolta. Veteraanit ovat olleet tyytyväisiä, kun lääkäriin ei tarvitse aina lähteä ja hoitohenkilökunta tulee tutuksi etäyhteydelläkin.

Peake korostaa myös, että älypuhelimesta tulee ennen pitkää monella tavoin linkki terveydenhoitoon, sillä suurin osa ihmisistä viettää lääkärissä vain pienen osan elämästään. Terveydentilan määrittää oikeasti kaikki muu aika kuin se lääkärillä vietetty.

Siihen muuhun aikaan ihmisten elämässä Peake haluaisi päästä käsiksi, ja se onnistuu teknologian avulla. Henkilökohtainen teknologia voidaan valjastaa muuttamaan ihmisten terveyskäyttäytymistä parempaan suuntaan.
– Hoitoa voi saada paikasta riippumatta. Minusta se on jatkuvuuden huippu terveydenhuollossa. Jos on ajoissa mukana kehityksessä, voi vaikuttaa positiivisesti terveyteen jopa yhteiskunnallisella tasolla.

Artikkeli on alun perin julkaistu Sote & Suomi -teemalehdessä