Primary tabs

Mitkä ovat neljä yleisintä syytä sopimusten epäonnistumiseen ja miten CGI ratkaisee niihin liittyvät haasteet?

1. Huono projektihallinta

Sopimuksesta vastaava henkilö ei ole puutunut riittävän ajoissa ilmenneeseen ongelmaan. Ongelman kanssa sinnitellään, mutta sitä ei ratkaista, jolloin ongelma pääsee kasvamaan ja tilanne tulehtumaan.

Ratkaisu: CGI:n kuukausittainen sopimusten terveystarkastuskäytäntö pakottaa vastuuhenkilön hakemaan nopeasti ongelmaan ratkaisun.

2. Työmäärien aliarviointi

Kaupan saamiseksi toimittajalle voi olla houkuttelevaa tehdä edullinen tarjous ja arvioida sopimuksen toteuttamisen edellyttämä työmäärä liian alhaiseksi.

Ratkaisu: CGI:ssä pyydetään isoissa sopimuksissa kaksi arviota vaadittavasta työmäärästä ennen sopimuksen solmimista.

3. Sopimuksen kohde on epäselvä

Usein sopimukset ovat liian väljiä; niissä ei ole tarkasti määritelty, mistä on sovittu. Silloin ostaja kuvittelee helposti ostavansa paljon enemmän kuin myyjä ajattelee tarjoavansa. Tähän vaikuttaa usein se, että sopimuksen hinta on kiinteä, mutta sopimuksen kohde elää koko ajan.

Ratkaisu: CGI:ssä myynnistä ja toimituksista vastaa sama henkilö. Projektipäällikön on myös projektikokouksissa kirjattava ylös, kuuluvatko esillä olleet asiat sopimukseen vai eivät. Ilman tätä asiakkaalle syntyy helposti mielikuva, että kaikki esillä olleet asiat kuuluvat sopimukseen.

4. Alihankkijat

Alalla käytetään muun muassa tietokantaohjelmistoja, kehitysympäristöjä ja muita teknologiatoimittajia.

Ratkaisu: Kaikkien asiakashankkeisiin osallistuvien toimijoiden tulee sitoutua CGI:n laatumittareihin. Näin varmistetaan, että alihankkijalta tuleva ratkaisun osa on sellainen kuin sopimusta allekirjoitettaessa on ajateltu.

Juttu on alun perin julkaistu Ratkaisu-lehdessä 2/2013

Lue myös Ratkaisu-lehden juttu "Tavoitteena 95 prosentin onnistuminen"