Kurikan kaupunki otti käyttöön CGI:n henkilöstöraportoinnin analytiikkaratkaisun keväällä 2018. Kurikka on noin 22 000 asukkaan kaupunki, jossa on noin 800 työntekijää.

Tavoitteena oli saada helpompi ja ajantasaisempi raportointityökalu sekä HR:lle että niille esimiehille, jotka jo ennestään olivat kiinnostuneita oman henkilöstönsä johtamisesta oikean datan avulla. Kurikalla ei ennestään ollut raportointijärjestelmää henkilöstöhallinnolle, joten myös henkilöstötilinpäätökseen odotettiin apuja.

 

Ajantasaiset näkymät henkilöstön tiedoista ja valmiit raportit henkilöstötilinpäätökseen

HR Analytics tarjoaa johdolle valmiit kuvaavat graafiset raportit, esimiehille näkymä omien alaisten poissaoloihin, palkkatietoihin sekä herätteet jos tietyt raja-arvot ylittyvät esim. poissaoloissa. Lisäksi ratkaisusta saadaan Kuntatyönantajien suositusten mukaiset valmisraportit henkilöstötilinpäätökseen.

“HR Analytics on ollut meillä käytössä vajaan kuukauden, mutta jo nyt aiempaa useammat esimiehet ovat alkaneet aktiivisesti seurata esimerkiksi poissaoloja ja niiden poikkeamia. Tässä auttavat Analyticsin herätteet, jotka ilmoittavat asioista, joihin tulee tarttua. Näiden seuranta on tärkeää koko vuoden ajalla ja nyt esimiehiä pystytään palvelemaan paremmin”, Kurikan kaupungin henkilöstöpäällikkö Elise Rantanen kertoo.

Ajantasaisen tiedon, kuten ylitöiden ja sijaisten tarkkojen tietojen avulla, voidaan seurata paremmin myös, miten resursoinnissa on onnistuttu. Tavoitteena on hallita kustannuksia ja huolehtia ihmisten jaksamisesta entistä paremmin.

“Ajatuksenani on, että jatkossa voimme keskustella esimiestapaamisissa ajankohtaisista aiheista enemmän faktojen pohjalta ja vähemmän mututuntumalla. Henkilöstöhallinto voi tukea tässä tuomalla esimiehille ja johdolle työkaluja ja auttamalla niiden käytössä.” 

 

Ratkaisun hyödyt

  • Henkilöstötilinpäätöksen tuottaminen nopeutuu, mikä säästää HR:n aikaa merkittävästi
  • Esimiehet näkevät itse tietoja alaisistaan
  • Varhaisen välittämisen malli paranee, kun esimiehet osaavat puuttua poissaoloihin tai ylitöihin herätteiden jälkeen
  • Henkilöstöä johdetaan tietoon perustuen, ei mututuntumalla

 

Lue lisää HR Analytics -ratkaisusta.