CGI innledet høsten 2016 samarbeidet med startup-selskapet Intelligent Operations AS (IntOp). IntOp jobber med noe vi kaller «smart data discovery»: å raskt kunne hente ut informasjon fra mange uavhengige informasjonskilder og vise det på én flate, i relevant kontekst for den aktuelle brukergruppen. Teknologien bak benytter kunstig intelligens, maskinlæring og kognitiv databehandling på en helt ny måte, og kan implementeres uten at det er store kostander eller tidkrevende implementeringer involvert. CGI vil kunne levere løsningen som en tjeneste sammen med IntOp til kunder i Norge og internasjonalt.

De som jobber med lisensdata innen oljeindustrien har allerede muligheten for å ta dette i bruk, og vi holder derfor et frokostseminar 5.september på Forus i Stavanger for å vise hvordan dette gjøres i praksis. Se agenda under.

Agenda:

08:00 Frokost
08:30 Velkommen v/CGI og IntOp
08:45 Presentasjon

  • Særtrekk ved informasjon relatert til Joint Venture Management og License Data
  • Kognitiv teknologi og trender
  • Utfordringer ved håndtering av Joint Venture-informasjon
  • Hvordan kan kognitiv teknologi løse utfordringer ved håndtering av Joint Venture informasjon

09.30 Oppsummering
09:45 Slutt

Vil du vite mer eller ønsker å delta på seminaret, Kontakt Paul Fiskaaen i CGI på telefon 48019899 eller på epost paul.fiskaaen@cgi.com