Vývoj a testování – to se dělá hned po dokončení projektu, že?

Může to tak být, ale my si myslíme, že lepší je začít co nejdříve – porozumět vaší práci a tomu, co chcete dosáhnout, a pak společně dojít ke správnému výsledku. Příliš často přichází řada na testování až na konci projektu a pokud se zjistí problémy, dochází ke zpoždění a řešení může být nákladné.

Od manuálního testování (včetně prostředí agilního vývoje), testů použitelnosti, výkonnosti, automatizace testů až po komplexní řešení přechodu pomocí různých modelů řešení od onshore po offshore v kombinaci, která vyhovuje vašemu provozu – naši odborníci na testování software to vše již dělali a mají bohaté zkušenosti. A právě proto jsme pyšní na to, že jim můžeme říkat odborníci.

Zkrátka, můžeme vám pomoci – na omezení rizik nám záleží stejně tak jako vám. A o to právě jde.

V rámci projektu ARM se podílíme na vývoji a správě CGI produktu pro Asset and Resource Management (správa majetku a zdrojů). Je to vlastní produkt CGI, tedy spadá do kategorie Intellectual Property. S použitím různých vývojových nástrojů a programovacích jazyků dodáváme software, který zákazníkům vlastnícím velké distribuční sítě (energetika, utilities) umožňuje rozvíjet jejich distribuční soustavy, plánovat servisní zásahy, správu majetku
a zdrojů. Délka životního cyklu hlavních verzí se pohybuje v řádu několika let. Díky spolupráci se zákazníky úspěšně kombinujeme vlastní vývoj nových funkcí a zakomponovaní změnových požadavků iniciovaných samotnými zákazníky. Kromě klasického waterfall modelu jsme nově začali experimentovat i s využitím Agile SCRUM přístupu. Veškeré aktivity probíhají v úzké spolupráci s dalšími produktovými centry v USA a Indii. Jedná se tedy o řízený vývoj napříč několika časovými pásmy, národy a kulturami.

Kromě klasického vývoje nového software, případně změnových požadavků, pečujeme o instalace u zákazníků také formou Maintenance & Support smluv. Znamená to, že k činnostem souvisejícím s vývojem (design, technická a funkční analýza, psaní zdrojového kódu, unit testování a integrační testování) provádíme navíc i softwarovou podporu, čímž poskytujeme řešení problémů, které zákazníci reportují prostřednictvím zákazníckého portálu.
Z procesního pohledu se jedná o replikaci zákaznických problémů na vlastních testovacích prostředích tak, aby týmy na naší straně získaly detailnější informace o nestandardním chování produktu. Zároveň takový postup ověřuje, zda mají zákazníci svoji instalaci správně nakonfigurovanou. Pokud se ukáže, že se jedná o softwarovou chybu, naše týmy převezmou požadavek a na základě priorit hledají řešení k uspokojení potřeb zákazníků. Samozřejmostí je pečlivé otestování dodávaného software, ať už se jedná o pravidelný release nebo o záplatu na konkrétní chybu.

Z pohledu projektového řízení se v tomto případě jedná o kombinaci několika činností, jimiž jsou správa lokálních týmů pro vývoj a podporu zákazníků, komunikace
a koordinace s ostatními produktovými centry, komunikace a reporting pro produktové vedení v USA a interní reporting v rámci lokální BU.

CGI CS&EE se podílí i na vývoji a podpoře celosvětově nasazované brány pro automatické zpracování velkoobjemových a hromadných platebních příkazů. Systém CGI LAPS je schopen zpracovat více než 50 miliónů transakcí za hodinu a je založen na adaptabilní architektuře, díky které naši zákazníci mohou nabízet řadu platebních služeb na různých úrovních pomocí jednotného systému. CGI LAPS podporuje řadu bankovních entit napříč řadou zemí, časových pásem a jazyků, díky čemuž je možné konsolidovat platební řešení a řadu legacy platebních systémů rychle a transparentně nahradit jednotným LAPS hubem. Vývoj systému probíhá na základě moderní SOA aplikační architektury mezinárodním týmem.