Veřejný sektor

Ve veřejném sektoru se pohybujeme již dvacet let. Státní i veřejná správa je v současnosti pod velkým reformním tlakem a zároveň i pod narůstajícím drobnohledem veřejnosti. Očekávání jsou obrovská – kvalita i efektivita poskytovaných služeb musí růst a dosahovat mezinárodních standardů. Naopak náklady na poskytované služby by měly klesat, a to především v důsledku tlaku na snižování schodku státního rozpočtu. Vysoké požadavky kladené na otevřenost, transparentnost a především bezpečnost jsou dnes již samozřejmostí.

Dobře známe současné reformní záměry veřejné správy, její snahu o zvyšování efektivity, snižování nákladů
i o zkvalitnění služeb ve vztahu k občanům.

Jsme schopni navrhnout specifická IT řešení, procesní postupy i organizační struktury, které umožní dosažení výše zmíněných cílů tak, aby se veřejná správa v České republice postupně proměnila ve skutečně moderní, maximálně elektronizovanou a efektivní službu veřejnosti. Dodáváme:

 • Řešení pro SMART CITY
 • Informační systémy
 • Sdílené služby
 • Digitalizační řešení
 • Správu paměťových objektů
 • Správu dat
 • Systémy vymáhání pohledávek
 • Řešení pro eHealth
 • Implementace IT Governance

Ať už jste ministerstvo, úřad, či jiná instituce, dokážeme vám ve vašich reformních snahách pomoci díky širokému spektru služeb a produktů, které nabízíme.

Víte, že:

 • jsme projektovali a v současnosti i provozujeme rozsáhlé IT řešení pro hladký průběh celostátních maturit
  v České republice?
 • první projekt městské karty v České republice jsme realizovali v západočeské metropoli ve spolupráci
  s Plzeňským holdingem a Plzeňskými městskými dopravními podniky? Takzvaná Plzeňská karta se stala běžnou součástí života plzeňských občanů a spolehlivě jim slouží již několik let, počet jejich uživatelů stále roste a rozšiřují se i poskytované služby.
 • jsme přizpůsobili informační systém SAP specifickým podmínkám regionální veřejné správy v České republice a toto řešení nasadili již ve dvou velkých městech?
 • jsme realizovali v České republice zcela originální projekt městské multiaplikační čipové karty v Plzni?
 • jsme Ministerstvu financí Slovenské republiky poskytli konzultační služby, a pomohl mu tak stát se vzorem progresivní a vysoce efektivní organizace veřejné správy?
 • jsme pro Královskou prokuraturu Anglie a Walesu vybudovali první celostátní systém pro správu kriminálních případů? Prostřednictvím tohoto systému je ročně podáno přes milion žalob.
 • jsme pro vládu australského Nového Jižního Walesu vybudovali systém pro správu zdravotnických záznamů?
 • Wiltshire Council, britský sjednocený úřad místní samosprávy, založený v roce 2009, už díky sdíleným službám šetří více než 5 milionů liber ročně?
 • britský úřad Barnsley Council se 7 500 zaměstnanců šetří více než 2 miliony liber ročně, a to díky zavedení našich sdílených služeb a procesů řízení změn, které nepředstavovaly vysokou investici?
 • provozujeme systém, jenž umožňuje práci britských úřadů zabývajících se ochranou veřejného zdraví
  a bezpečnosti?
 • budujeme IT infrastrukturu pro „nemocnice budoucnosti“ ve Velké Británii?
 • tři čtvrtiny obyvatel Nizozemska podávají daňové přiznání prostřednictvím naší aplikace?
 • jsme jedním z lídrů v oblasti biometrie? Využíváme zkušeností z významných projektů v řadě evropských zemí.