Údržba a podpora provozu IS

Součástí naší nabídky implementace informačních systémů je i nabídka široké škály režimů podpory dle potřeb zákazníka – jak aplikací, tak infrastruktury. Podpora je dodávána v sídle zákazníka i vzdáleně, přičemž využíváme moderní komunikační technologie.

Podporu realizujeme prostřednictvím Centra podpory zákazníků (CPZ), což je organizace CGI, tvořená týmem sídlícím v provozní centrále firmy, která dynamicky využívá relevantní pracovníky celé společnosti k řešení oprávněných servisních požadavků. Pomocí Service Desku systému CPZ přijímá a eviduje požadavky zákazníků 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce.

Podpora systémů zahrnuje:

  • příjem a zpracování požadavků prostřednictvím Service Desku,
  • přístup k informacím o stavu řešení požadavků,
  • na základě dohody se zákazníkem stanovenou dobu provozu a odezvy na požadavky zákazníka (SLA),
  • konzultační podporu aplikací - analýzu problému, návrh postupu a vyřešení problému,
  • konzultační podporu infrastruktury - analýzu problému, návrh postupu a vyřešení problému,
  • preventivní zákroky nezbytné pro bezproblémový chod systémů (profylaxe),
  • řešení změnových požadavků dle přání zákazníka, tj. rozšíření či úpravy funkcionality dodaných řešení, vývoj nových komponent apod.,
  • měsíční reporting stavu čerpání podpory.